Особливості та сутність професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я

  • Тетяна Миколаївна Бугеря Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Abstract

Розглянуто питання щодо особливостей та сутності професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я. На підставі вивчення освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики та
концептуальних документів щодо підготовки майбутніх педагогів розроблено структурнологічну схему змісту професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я. Визначено, що згідно з освітньо-кваліфі-
каційною характеристикою в майбутнього педагога рівень сформованості знань, умінь та навичок повинен відповідати виробничим функціям, типовим завданням діяльності й умінням.

Author Biography

Тетяна Миколаївна Бугеря, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри здоровʼя людини та фізичної реабілітації

References

Боровикова С. А. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / С. А. Боровикова, Т. П. Водолазская, М. А. Дмитриева, Л. Н. Корнеева. ; под ред. Г. С. Никифорова. – СПб. : С.-ПбУ, 1991. – 152 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Державна національна програма “Освіта”. Україна ХХІ ст. – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.

Закон України “Про вищу освіту” / Освіта України. – № 17. – 26 лют. 2002. – С. 2.

Кузьмінський А. І. Педагогіка / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2007. – 447 с.

Педагогика : Большая современная энцикл. / сост. Е. С. Рапацевич. – Минск : Совр. слово, 2005. – 720 с.

Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором / В. О. Сухомлинський. – К. : Радян. шк., 1988. – 284 с.
Published
2016-06-09
How to Cite
Бугеря, Т. (2016). Особливості та сутність професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(24), 25-29. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/381
Section
Professional training of specialists in physical culture and sport