Змістове наповнення процесу підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності

  • Наталія Олександрівна Бєлікова Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Abstract

У статті висвітлено зміст процесу підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності. Розкрито принципи структурування навчальної інформації: системність,
інтерактивність, модульність й адаптивність структурування. Охарактеризовано зміст навчальних дисциплін “Загальна теорія здоров’я”, “Фізіологія людини”, “Основи фізичної реабілітації”, “Лікарсько-педагогічний контроль у фізичній реабілітації”. Обґрунтовано роль спецкурсів у формуванні готовності студентів до здоров’язбережувальної діяльності та їх переваги: максимальну інформативність, уключення матеріалів сучасних наукових досліджень, різних концепцій і нових поглядів на проблему. Описано зміст навчальних та змістових модулів спецкурсів “Організація здоров’язбережувальної діяльності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації” та “Здоров’язбережувальні технології у фізичній реабілітації”. Наведено перелік знань й умінь студентів за підсумками їх вивчення.

Author Biography

Наталія Олександрівна Бєлікова, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”
доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету соціальних комунікацій і реабілітації

References

Бєлікова Н. О. Навчальна програма з дисципліни “Здоров’язбережувальні технології у фізичній реабілітації” для підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації / Н. О. Бєлікова. – Луцьк : РВВ ЛІРоЛ, 2009. – 20 с.

Бєлікова Н. О. Навчальна програма з дисципліни “Організація здоров’язбережувальної діяльності фахівців з фізичної реабілітації” для підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації /Н. О. Бєлікова. – Луцьк : РВВ ЛІРоЛ, 2009. – 20 с.

Кукса В. О. Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах : дис. …канд. пед. наук : 13.00.04 / Кукса Володимир Олександрович. – К., 2002. – 207 с.
Published
2016-06-09
How to Cite
Бєлікова, Н. (2016). Змістове наповнення процесу підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(24), 19-25. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/380
Section
Professional training of specialists in physical culture and sport