Методика тренування скороходів у низькогір’ї в змагальний період

  • Володимир Трохимович Яловик Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Володимир Володимирович Олещук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Abstract

Досягнення високих результатів у спортивний ходьбі залежить від правильної методики тренувального процесу, а в умовах низькогір’я це має свої особливості. Найбільш важливим фактором є оптимальні співвідношення обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень, правильне планування засобів і методів тренування, структури тренувального заняття. Характеризуючи обсяг та інтенсивність тренувальних навантажень в умовах низькогір’я, слід зупинятися на проблемі щодо використання певних методів і засобів тренування скороходів. Завдання дослідження – визначити обсяг, інтенсивність та оптимальні тренуваль-ні навантаження в тижневому мікроциклі для скороходів в умовах низькогір’я. У статті висвітлено методику побудови тренувального процесу жінок, які займаються спортивною ходьбою. Тренувальний процес в умовах низькогір’я складався з трьох етапів: перший – адаптаційний, який становив п’ять днів; другий – формувальний, шість днів; третій – ударний, сім днів. На кожному етапі змінювались обсяг, інтенсивність навантажень, засоби й методи тренування. Щоденні тренувальні навантаження виконувалися з певною інтен-сивністю, у визначених зонах потужності та відсотковому співвідношенні від ЧСС. При побудові тренувальних навантажень ураховувалися показники реакції серцево-судинної системи спортсменів на різних етапах перебування в умовах низькогір’я.

Author Biographies

Володимир Трохимович Яловик, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання
Володимир Володимирович Олещук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спортивних ігор

References

Булатова М. М. Спортсмен в различных климатогеографических и погодных условиях / М. М. Булатова, В. Н. Платонов. – Киев : Олимп. лит., 1996. – 178 с.

Володимир Яловик. Побудова індивідуального тренування скороходів на основі моніторингу частоти серцевих скорочень / Володимир Яловик, Ігор Сахарук, Володимир Олещук, Геннадій Будкевич //
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – № 4 (20). – С. 514–518.
Published
2016-06-09
How to Cite
Яловик, В., & Олещук, В. (2016). Методика тренування скороходів у низькогір’ї в змагальний період. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(24), 95-100. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/379
Section
Olympic and professional sport