Оптимальне поєднання навантажень у підготовчому періоді річного макроциклу кваліфікованих гандболістів

  • Валерія Олексіївна Тищенко Запорізький національний університет

Abstract

Тренувальні навантаження визначаються характером вправ, інтенсивністю роботи при їх виконанні, обсягом роботи, тривалістю й характером інтервалів відпочинку між окремими вправами. Співвідношення цих компонентів у тренувальних навантаженнях визначають величину та спрямованість їх впливу на організм спортсмена і як підсумок – змагальну діяльність. Завдання дослідження – установити рівень функціональної підготовленості кваліфікованих гандболістів та визначити оптимальне поєднання навантажень різної спрямованості в підготовчому періоді річного макроциклу кваліфікованих гандболістів. У дослідженні взяли участь гравці чоловічої гандбольної команди “ЗТР” (n=22) 18–31 рр. Кваліфікація спортсменів: кандидат у майст-ри спорту України – три особи, майстер спорту – 17, МСМК – дві особи. Дослідження тривало протягом двох річних макроциклів підготовки й дало змогу виявити основні тенденції динаміки окремих аспектів підготовленості кваліфікованих гандболістів. Розроблено розподіл навантажень різної спрямованості в підготовчому періоді річного макроциклу. Рекомендовано мінімізувати навантаження гліколітичного спрямування.

Author Biography

Валерія Олексіївна Тищенко, Запорізький національний університет
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

References

Гандбол : учеб. пособие для студ. ин-тов физкультуры. / Л. А. Латышкевич, И. Е. Турчин, Л. Р. Маневич. – Киев : Выща шк., 1988. – 553 с.

Евтушенко А. Н. Оптимизация планирования тренировочных нагрузок высококвалифицированных гандболистов в заключительном периоде подготовки к основным соревнованиям : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Евтушенко А. Н. – М., 1980. – 26 с.

Евгеньева Л. Я. Значение текущего комплексного контроля за функциональным состоянием гандболистов высших разрядов в прогнозировании работоспособности / Л. Я. Евгеньева, А. Н. Евтушенко, В. Я. Сурикян // Актуальные проблемы спортивной медицины : материалы республ. науч. конф. КГИФК. – Киев, 1980. – С. 100–101.

Игнатьева В. Я. Гандбол / В. Я. Игнатьева. – М. : Физкультура и спорт, 2008. – 375 с.

Маліков М. В. Функціональна діагностика у фізичному вихованні і спорті : навч. посіб. для студ. ВНЗ /М. В. Маліков, А. В. Сватьєв, Н. В. Богдановська. – Запоріжжя : ЗДУ, 2006. – 227 с.

Мищенко В. С. Функциональные возможности спортсменов / В. С. Мищенко. – Киев : Здоровье, 1990. –200 с.

Янсен, П. ЧСС, лактат и тренировка на выносливость : пер. с англ. / П. Янсен. – Мурманск : Изд-во “Тулома”, 2006. – 150 с.
Published
2016-06-09
How to Cite
Тищенко, В. (2016). Оптимальне поєднання навантажень у підготовчому періоді річного макроциклу кваліфікованих гандболістів. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(24), 91-94. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/378
Section
Olympic and professional sport