Спосіб інтегрального оцінювання реакції організму чоловіків зрілого віку на фізичне навантаження

  • Олесь Борисович Пришва Херсонський державний університет

Abstract

У статті розглянуто доступний для масових досліджень спосіб інтегральної оцінки реакції організму людини на фізичне навантаження, заснований на співвідношенні потужності фізичного навантаження до показників реакції серцево-судинної системи. Експериментально доведено високу інформативність цієї оцінки, порівняно з традиційними способами. Дається оцінка фізичній підготовленості чоловіків зрілого віку (40– 50 років) у бігові на середні дистанції.

Author Biography

Олесь Борисович Пришва, Херсонський державний університет
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

References

Амосов Н. М. Физическая активность и серце / Н. М. Амосов Я. А. Бендет. – Киев : Здоровья, 1975. – 255 с.

Антропова М. В. Прогностическая значимость адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы у детей 10–11 лет / М. В. Антропова, Г. В. Бородкина, Л. М. Кузнецова и др. // Физиология человека. – 2000. – Т. 26, № 1. – С. 56–61.

Баевский Р. М., Донозологическая диагностика в оценке состояния здоровья / Р. М. Баевский, А. П. Берсенева // Валеология: диагностика, средства и практика обеспечения здоровья. – СПб. : Наука, 1993. – С. 33–48.

Богдановська Н. В. Про інформативність деяких методичних підходів до оцінки адаптивних можливостей серцево-судинної системи організму дітей молодшого шкільного віку / Н. В. Богдановська //Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2002. – Вип. 31. – С. 249–255

Варіабельність серцевого ритму: стандарти вимірювання, фізіологічної інтерпретації та клінічного використання / ред. М. Гжегоцький. – Львів : б. в., 2002. – 74 с.

Гриньків М. Я. Ритм серця і стан центральної гемодинаміки у легкоатлетів-бігунів на різні дистанції /М. Я. Гриньків, П. П. Дацків // Матеріали VІ науково-практичної міжнародної конференції “Адаптаційні можливості дітей та молоді”. – Одеса, 2004. – С. 65–70.

Дацків П. П. Структура серцевого ритму у легкоатлетів-бігунів при фізичних навантаженнях різної потужності / П. П. Дацків, Є. О. Яремко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. ; за ред. С. С. Єрмакова – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – № 24. – С. 72–78.

Душанін С. А. Оптимізація тренувального процесу в школах-інтернатах спортивного профілю : метод. рек. / С. А. Душанін, Ю. В. Береговой, О. А. Цвєткова. – К. : б. в., 1985. – 24 с.

Карленко В. П. Спосіб експрес-діагностики функціонального стану та резервних можливостей організму спортсменів “D&K-TEST” / В. П. Карленко, Н. В. Карленко // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2003. – № 1. – С. 68–80.

Маліков М. В. Функціональна діагностика у фізичному вихованні і спорті : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Маліков, А. В. Сватьєв, Н. В. Богдановська. – Запоріжжя : 2006. – 227 с.

Ритм сердца у спортсменов / под ред. Р. М. Баєвского, Р. Е. Мотылянской. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 143 с.

Романенко В. А. Двигательные способности человека / В. А. Романенко. – Донецк : УКЦентр, 1999. – 336 с.

Schlomka, G. Das Belastungs-Elektrokardiogramm. European journal of applied physiology / G. Schlomka, H. Reindell. – Vol. 8. – Issue 2. – Bonn, 1934. – S. 172–217.
Published
2016-06-09
How to Cite
Пришва, О. (2016). Спосіб інтегрального оцінювання реакції організму чоловіків зрілого віку на фізичне навантаження. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(24), 79-82. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/375
Section
Physical culture, physical education of different age group population