Визначення оптимальних параметрів фізичних навантажень у річному циклі занять футболом молодших школярів

  • Дмор Самер Маджед Державний заклад “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Abstract

У статті наведено результати порівняльного педагогічного експерименту з виявлення оптимальних фізичних навантажень у річному циклі підготовки семирічних футболістів. У дослідженні взяли участь дві групи по 18 першокласників-початківців, які в процесі позаурочних занять займалися футболом тричі на тиждень по 60 хв. При цьому протягом річного експерименту групи виконували різне співвідношення специфічних і неспецифічних навантажень у групі А – 40 % : 60 %, у групі Б – 50 % : 50 %. За підсумками досліджень виявлено більш значущі позитивні зрушення в показниках фізичної та психофізіологічної підготовленості юних футболістів групи А; за даними технічної підготовленості учні груп А і Б не відрізняються. Проведений річ-ний експеримент дав змогу встановити, що заняття футболом тричі на тиждень сприяють покращенню фізичного стану та функціональної підготовленості й виключають можливість перенавантаження зростаючо-го організму дітей.

Author Biography

Дмор Самер Маджед, Державний заклад “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
аспірант кафедри олімпійського та професійного спорту

References

Годик М. А. Физическая подготовка футболистов / М. А. Годик. – М. : Терра-Спорт : Олимпия Пресс, 2006. – 272 с.

Костюкевич В. М. Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки /В. М. Костюкевич. – Винница : Планер, 2006. – 683 с.

Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта : учеб. пособие для ин-тов и техникумов физ. культуры / В. П. Филин. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 128 с.

Никитушкин В. Г. Организационно-методические основы подготовки спортивного резерва /В. Г. Никитушкин, П. В. Квашук, В. Г. Бауэр. – М. : Сов. спорт, 2005. – 229 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения / В. Н. Платонов. – Киев : Олимп. лит., 2004. – 808 с.

Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов : монография / Г. Н. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 394 с.

Максименко И. Г. Уроки футбола в школе : учеб. пособие / И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2003. – 336 с.
Published
2016-06-09
How to Cite
Самер Маджед, Д. (2016). Визначення оптимальних параметрів фізичних навантажень у річному циклі занять футболом молодших школярів. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(24), 65-69. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/372
Section
Physical culture, physical education of different age group population