Координаційна готовність студентів до засвоєння рухових навичок

  • Антон Володимирович Яловик Луцький педагогічний коледж

Abstract

Координація – уміння погоджувати рухи різних частин тіла. Окремі елементи руху з’єднуються в єдину рухову дію, яка виконується вільно, ощадливо, ненапружено, пластично, чітко. У процесі занять фізичною
культурою студенти опановують легкоатлетичні, гімнастичні, спортивно-ігрові та інші вправи. Без достатньо розвинутої, координації важко досягти бажаних результатів у вивченні та освоєнні нових рухових вправ,
оскільки координована людина набагато швидше опановує нові рухи й здатна до їх швидкої перебудови. Високий ступінь розвитку координації рухів позитивно впливає на освоєння нових рухових навичок. Для визначення координаційних можливостей студентів використовували такі тести. Перший (“Стрибки з надбавками”) тест описано Л. П. Сергієнком (2001), В. П. Озеровим (2002). Другий (“Оцінка дистанції 7 метрів у ходьбі”) тест описав В. В. Клименко (2007)

Author Biography

Антон Володимирович Яловик, Луцький педагогічний коледж
викладач

References

Боген Н. Н. Обучения двигательным действиям / Н. Н. Боген. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 193 с.

Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей : учеб. пособие / В. А. Романенко. – Донецк :Изд-во ДонНУ, 2005. – С. 79–111.

Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів : навч. посіб. / Л. П. Сергієнко. – К. : Олімп. л-ра, 2001. – С. 202–263.

Сергієнко Л. П. Комплексне тестування рухових здібностей людини : навч. посіб. / Л. П. Сергієнко. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – С. 305–328.

Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж. К. Холодов, B. C. Кузнецов. − М. : Изд. центр “Академия”, 2000. − 480 с.

Уилмор Дж. Х. Физиология спорта и двигательной активности / Дж. Х. Уилмор, Д. Л. Костилл. – Киев : Олимп. лит., 1997. – 503 с.
Published
2016-06-09
How to Cite
Яловик, А. (2016). Координаційна готовність студентів до засвоєння рухових навичок. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(24), 52-55. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/369
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching