Аналіз класифікації авіаційних тренажерів як елементу вдосконалення навчального процесу підготовки курсантів-льотчиків до виконання бойових завдань

  • Роман Вікторович Невзоров Харківський університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба

Abstract

Професія військового льотчика в сучасних умовах бойового застосування авіації відрізняється постійним ускладненням професійних завдань, появою нових факторів ризику, підвищенням вимог до надійності дій у бойовому польоті. Ці обставини вимагають усебічної освіченості й підготовленості, розвинутих професійно важливих якостей. У статті розглянуто класифікації авіаційних тренажерів, які використовуються в навчальному процесі підготовки курсантів-льотчиків.

Author Biography

Роман Вікторович Невзоров, Харківський університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба
кандидат педагогічних наук, старший викладач

References

Апенько Н. В. Стан та перспективи авіаційного тренажеробудування / Н. В. Апенько // Вісник НАУ. –2012. – № 3. – С. 78–81.

Епихина Н. А. Методы исследования надежности летчика на комплексном тренажере самолета с использованием специальных приемов моделирования стрессовой ситуации / Н. А. Епихина // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2007. – Вип. 18–19. – С. 230–238.

Зайцев В. Использование тренажеров при подготовке летчиков ВМС США / В. Зайцев // Зарубежное военное обозрение. – 2005. – № 2. – С. 59–64.

Казачкин Б. И. Авиационные тренажеры как связующее звено между наземной и летной подготовкой / Б. И. Казачкин, Г. А. Немчиков, Н. О. Кобельков, В. Г. Кодола. – Монино : б. и., 1999. – 160 с.

Кашковский В. В. Использование авиационных тренажеров в научных исследованиях / В. В. Кашковский, В. В. Устинов // Актуальные проблемы и перспективы развития ГА России : сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф. преподавателей, науч. работников и асп. – Иркутск : ИФ МГТУ ГА, 2012. – С. 151–156.

Человеческий фактор и безопасность полетов / Р. Н. Макаров, Н. Н. Дроботун, В. А. Колосов и др. – М. : Воздушный транспорт, 1987. – 136 с.
Published
2016-06-09
How to Cite
Невзоров, Р. (2016). Аналіз класифікації авіаційних тренажерів як елементу вдосконалення навчального процесу підготовки курсантів-льотчиків до виконання бойових завдань. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(24), 36-40. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/365
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching