Оцінка розвитку морфологічних ознак у спортсменок високої кваліфікації

  • Роман Володимирович Олійник Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Abstract

У статті розглянуто особливості розвитку морфологічних ознак (тотальних розмірів тіла та формування жирової тканини) у жінок загальної популяції й висококваліфікованих спортсменок. Наведено результати дослідження тотальних розмірів тіла, товщини семи шкіряно-жирових складок, сумарної товщини шкіряно-жирових складок, маси жирової тканини (абсолютної й відносної) жінок. За результатами експериментальних даних доведено, що в процесі онтогенезу людини спостерігається тенденція до певного розподілу жирової тканини в різних частинах тіла. У жінок, котрі займаються спортом, товщина шкіряно-жирових складок тіла може бути більшою, порівняно із середніми показниками товщини шкіряно-жирових складок у жінок загальної популяції. Морфологічні відмінності, а саме маса жирової тканини, у жінок, котрі займаються спортом, значніші, ніж у представниць певного віку загальної популяції. У зв’язку з високою генетичною обумовленістю в розвитку довжини й маси тіла завдання спортивного відбору – визначення дітей, котрі перспективні до певного виду спорту за цими антропометричними показниками.

Author Biography

Роман Володимирович Олійник, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач

References

Мартиросов З. Г. Технологии и методы определения состава тела человека / З. Г. Мартиросов, Д. В. Николаев, С. Г. Руднев. – М. : Наука, 2006. – 248 с.

Никитюк Б. А. Факторы роста и морфофункционального созревания организма / Б. А. Никитюк. – М. : Наука, 1978. – 143 с.

Никитюк Б. А. Интеграция знаний в науках о человеке (современная интегративная антропология) / Б. А. Никитюк. – М. : СпортАка-демПресс, 2000. – 440 с.

Олійник Р. В. Генетичні особливості формування топографії жирової тканини у хлопців і дівчат у віці 13–17 років / Р. В. Олійник // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету – Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт : збірник. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2009. – Вип. 64. – С. 457–460.

Олійник Р. В. Морфологічні критерії спортивного відбору : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ ф-ту фіз. вих. та тренерів ДЮСШ / Р. В. Олійник. – Чернігів : Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2010. – 92 с.

Сергиенко Л. П. Близнецы в науке : монография / Л. П. Сергиенко. – Киев : Выща шк., 1992. – 234 с.

Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. П. Сергієнко. – К. : Олімп. л-ра, 2001. – 439 с.

Сергиенко Л. П. Основи спортивной генетики : учеб. пособие / Л. П. Сергиенко. – К. : Вища шк., 2004. – 631 с.

Спортивна морфологія : навч. посіб. / В. Г. Савка, М. М. Радько, О. О. Воробйов, І. В. Марценяк, А. В. Бабюк ; за ред. М. М. Радька. – Чернівці : Книги-XXI, 2005. – 196 с.

Bouchard C. Genetic influences on the response of body fat and fat distribution to positive and negative energy balances in human identical twins / C. Bouchard, A. Tremblay // Symposium «Recent Discoveries in Genetic Influences on Obesity». – Washington, 1997. – P. 943–947.

Dupae E. Genetic and environmental influences on body measurements of / Belgian twins Dupae E., Defrise-Gussenhoven E., Susanne C. // Acta Genet. Med. Gemollol. Twin Rev, 1982. – Vol. 31. – № 3–4. – P. 139–144.

Perusse L. Familial aggregation of abdominal visceral fat level: results from the Quebec family study / L. Perusse, J. P. Despres, S. Lemieux et al. // Metabolism. – 1996. – Vol. 45. – P. 378–382.
Published
2016-06-07
How to Cite
Олійник, Р. (2016). Оцінка розвитку морфологічних ознак у спортсменок високої кваліфікації. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(26), 84-88. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/336
Section
Olympic and professional sport