Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу з футболістами 11–18-річного віку: порівняльний аналіз

  • Валерій Вадимович Ніколаєнко Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Олег Васильович Байрачний Національний університет фізичного виховання і спорту України

Abstract

У статті розглянуто питанння, пов’язані з удосконаленням системи багаторічної підготовки футболістів. Мета – здійснити порівняльний аналіз організаційно-методичних підходів до побудови навчально-тренувального процесу з футболістами 11–18-річного віку в Нідерландах із позицій їх використання в дитячо-юнацькому футболі України. Проведено порівняльний аналіз змісту й спрямованості навчально-тренувального процесу з позиції реалізації довготривалої програми підготовки спортивного резерву для професійного футболу. Установлено, що в більшості вітчизняних тренерів відзначається звуження сфери їхнього впливу, яке зводиться до управління спортивною підготовкою, а не розвитком яскравої індивідуальності. Визначено необхідність унесення змін у вітчизняну систему багаторічної підготовки, практику організації й управління спортивною діяльністю юних футболістів.

Author Biographies

Валерій Вадимович Ніколаєнко, Національний університет фізичного виховання і спорту України
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри футболу
Олег Васильович Байрачний, Національний університет фізичного виховання і спорту України
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри футболу

References

Никитушкин В. Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов : монография / В. Г. Никитушкин.–М. : Физ. культура, 2010. – 240 с.

Николаенко В. В. Многолетняя подготовка юных футболистов: тренерский поход / В. В. Николаенко, В. И. Воронова // Проблемы теории и методики физической культуры, валеологии и безопасности жизнедеятельности : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. / [ред. кол. : В. С. Лихачева (отв. ред.)]. – Воронеж : НАУКА- ЮНИПРЕСС, 2013. – С. 131–144.

Ніколаєнко В. В. Практичні аспекти вдосконалення тренувальної діяльності та системи проведення змагань на етапі підготовки до вищих досягнень у футболі / В. В. Ніколаєнко, Б. А. Балан // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 2. – С. 23–27.

Сахновский К. П. Теоретико-методические основы системы многолетней подготовки : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / К. П. Сахновский. – Киев, 1997. – 48 с.

Футбол : навч. прогр. для дитячо-юнацьких спорт. шк., спеціалізованих дитячо-юнацьких шк. олімп. резерву та шк. вищ. спорт. майстерності / В. Г. Авраменко, В. І. Гончаренко, О. М. Джус [та ін.]. – К. : Наук.-метод. ком. ФФУ, 2003. – 106 с.

Hyballa P. Mythos niederländischer Nachwuchsfußball / P. Hyballa, H. Poel. – Aachen : Meyer&Meyer, 2011. – 236 p.

Kormelink H. Developing Soccer Players: the Dutch Way / H. Kormelink, T. Seeverens. – Versand, onLi Verlag, 1997. – 143 p.

Kormelink H. The Coaching Philosophies of Louis van Gaal and the Ajax Coaches / H. Kormelink, T. Seeverens. – Versand, onLi Verlag, 1997. – 121 p.

Kormelink H. The Dutch Coaching Notebook: The Ultimate Companion For All Ages / H. Kormelink, T. Seeverens. – Versand, onLi Verlag, 1997. – 104 p.

Smink J. Ajax Training Sessions / J. Smink. – Michigan : Reedswain Publishing, 2004. – 61 p.

Van Lingen B. Coaching Soccer: the Official Coaching Book of the Dutch Soccer Association / B.Van Lingen. – Michigan : Reedswain Publishing, 1998. – 218 p.
Published
2016-06-07
How to Cite
Ніколаєнко, В., & Байрачний, О. (2016). Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу з футболістами 11–18-річного віку: порівняльний аналіз. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(26), 79-83. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/335
Section
Olympic and professional sport