Особливості електричної активності кори головного мозку спортсменів у стані спокою

  • Ольга Андріївна Іванюк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Abstract

Вивчено електричну активність кори головного мозку в θ-, α- і β-ритмах ЕЕГ у станах функціонального спокою із заплющеними та розплющеними очима. У дослідженні взяли участь 68 здорових праворуких 17–21-річних юнаків, поділених на дві групи: група спортсменів (33 особи) – юнаки, які до 12-річного віку почали систематично (не менше трьох разів на тиждень) займатися спортом, та контрольна (35 осіб) – юнаки, котрі не регулярно займаються спортом. Просторовий розподіл зв’язків між відділами кори головного мозку в стані спокою залежить від систематичної спортивної діяльності. У групі спортсменів ЕЕГ-реакції, пов’язані з готовністю до сприйняття стимулів, більше виражені, ніж у юнаків контрольної групи, що проявляється в генералізованому зростанні когерентності тета-ритму та зниженні альфа- й бета-ритмів переважно між передньо-асоціативними ділянками кори головного мозку.

Author Biography

Ольга Андріївна Іванюк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
кандидат біологічних наук, доцент кафедри здоров’я і фізичної культури

References

Гіттік Л. С. Просторова синхронізація біопотенціалів кори великих півкуль мозку в разі вербально-аналітичної та наочно-просторової діяльності (віковий аспект) / Л. С. Гіттік, А. Г. Моренко // Вісник Львів. ун-ту. – Серія біологічна. – 2002. – № 31. – С. 183–191.

Данько С. Г. Об отражении различных аспектов активации мозга в электроэнцефалограмме: что показывает количественная электроэнцефалография состояний покоя с открытыми и закрытыми глазами / С. Г. Данько // Физиология человека. – 2006. – Т. 32. – № 4. – С. 5–17.

Іванюк О. А. Електрична активність кори головного мозку у спортсменів ациклічних видів спорту в альфа-діапазоні ЕЕГ (когерентний аналіз) / О. А. Іванюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки : Біологічні науки. – 2008. – № 15. – С. 21–25.

Козачук Н. О. Особливості потужності ЕЕГ при розумовій діяльності у полезалежних і поленезалежних досліджуваних / Н. О. Козачук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х., 2009. – № 9. – С. 60–62.

Медведев С. В. О выборе состояния спокойного бодрствования как референтного при психологических пробах / С. В. Медведев, С. В. Пахомов, М. С. Рудас и др. // Физиология человека. – 1996. – Т. 22. – № 1. – С. 5.

Тарасова И. В. Изменения мощности ЕЕГ при образном креативном мышлении у мущин и женщин / И. В. Тарасова, Н. В. Вольф, О. М. Разумникова // Журн. высш. нервной деятельности. – 2005. – Т. 55. – № 6. – С. 762–767.

Basar E. Gamma, alpha, delta, and theta oscillations govern cognitive processes / E. Basar, C. Basar-Erodlu, S. Karakas, M. Schurmann // Int. J. Psychophysiol. – 2001. – V. 39. – P. 241–248.

Berger H. Uber das Electroencephalogram des Mencken / H. Berger // Arch. Psychiatr. Nervenkr. – 1929. – V. 87. – P. 527.

Seth A. Theories and measures of consciousness: an extended framework / A. Seth, E. Izhikevich, G. Reeke, G. Edelman // Proc Natl Acad Sci U S A. – 2006. – P. 804.
Published
2016-06-07
How to Cite
Іванюк, О. (2016). Особливості електричної активності кори головного мозку спортсменів у стані спокою. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(26), 76-78. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/334
Section
Olympic and professional sport