Профілактика сколіотичної постави в умовах школи інтернатного типу

  • Ярослав Феліксович Філак Ужгородський національний університет
  • Фелікс Георгійович Філак Ужгородський національний університет
  • Тетяна Євгенівна Цюпак Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Abstract

Обстежено 30 учнів 7–8 класів школи інтернатного типу, у яких діагностовано сколіотичну поставу. Розроблено програму профілактичних заходів, спрямовану на корекцію стану постави й загальне оздоровлення. На підставі об’єктивних показників доведено ефективність програми. Практику профілактичних заходів, що попереджають розвиток порушень постави, доцільно впроваджувати в середніх класах школи та продовжу-вати до завершення шкільного навчання. Профілактика порушень постави передбачає дотримання загальних гігієнічних умов організації праці учнів, упровадження фізкультхвилинок на кожному уроці й додаткових занять фізичним вихованням. Оцінюючи динаміку показників постави за час виконання профілактичної програми, можемо стверджувати, що найкраще піддаються корекції показники, що залежать від асиметрично підвищеного тонусу м’язів, а саме: відхилення рівнів плечових відростків по горизонталі в градусах, бокові викривлення хребта в грудному відділі.

Author Biographies

Ярослав Феліксович Філак, Ужгородський національний університет
викладач кафедри фізичного виховання
Фелікс Георгійович Філак, Ужгородський національний університет
кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації
Тетяна Євгенівна Цюпак, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри фізичної реабілітації.

References

Вайнруб Е. М. Гигиена обучения и воспитания детей с нарушениями осанки и больных сколиозом / Е. М. Вайнруб, А. С. Волощук. – Киев : Здоровья, 1988. – 137 с.

Дубровский В. И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия) : учеб. для студ. высш учеб. заведений / В. И. Дубровский. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 608 с.

Котешева И. А. Нарушения осанки. Лечение и профилактика / И. А. Котешева. – М. : Изд-во Эксмо, 2004. – 208 с.

Ловейко И. Д. Лечебная физическая культура у детей при дефектах осанки, сколиозах и плоскостопии / И. Д. Ловейко. – Л. : Медицина, 1982. – 144 с.

Мурза В. П. Фізичні вправи і здоров’я / В. П. Мурза. – К. : Здоров’я, 1991. –256 с.

Філак Я. Ф. Пристрій для діагностики стану хребта при порушеннях постави / Я. Ф. Філак // Вісник Чеернігів. держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2009. – Вип. 64. – С. 530–532.

Язловецкий В. С. Физическое воспитание подростков с ослабленным здоровьем / В. С. Язловецкий. – Киев : Здоровья, 1987. – 136 с.
Published
2016-06-07
How to Cite
Філак, Я., Філак, Ф., & Цюпак, Т. (2016). Профілактика сколіотичної постави в умовах школи інтернатного типу. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(26), 61-65. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/330
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation