Ефективність експериментальної технології залучення учнів спеціальної медичної групи до фізичної активності в процесі навчання в основній школі

  • Валерій Анатолійович Мазур Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Abstract

Експериментально обґрунтовано ефективність використання алгоритмів, що містять проектувальні операції для формування й реалізації складових частин технології, спрямованої на залучення учнів спеціальної
медичної групи до фізичної активності під час навчання в основній школі. Технологія містить такі складники: основи для її проектування з визначенням мети; формування змісту теоретико-методичної та практичної діяльності; реалізація означеного змісту; запланований результат. Проектувальні операції всіх алгоритмів зорієнтовано на виконання вимог принципів фізичного виховання, положень теорії адаптації, а також концепції освіти з ведення фізично активного способу життя й теорії самовизначення для посилення мотивації учнів до фізичної активності в різних формах та ситуативні чинники, пов’язані зі співпрацею вчителя й батьків учнів і розробленими нами нормативами оцінки показників фізичного стану останніх. Використання протягом одного навчального року запропонованої розробки 20 дівчатками й 20 хлопчиками із захворюваннями серцево-судинної системи, 20 і 20 – із захворюваннями опорно-рухового апарату, забезпечило значно кращі показники фізичного стану, ніж традиційна організація, зміст і способи реалізації, використані, відповідно, 17 і 18 дівчатками, 18 та 14 хлопчиками.

Author Biography

Валерій Анатолійович Мазур, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
викладач  кафедра легкої атлетики з методикою викладання

References

Велитченко В. К. Физкультура для ослабленных детей / В. К. Велитченко. – М. : Терра-Спорт, 2000. – 168 с.

Загвязинский В. И. Теория обучения: современная интерпретация / В. И. Загвязинский. – М. : Академия, 2001. – 192 с.

Мазур В. А. Ефективність розроблених заходів із залучення учнів спеціальної медичної групи до фізичної активності під час навчання в основній школі / В. А. Мазур // Вісник Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія : Фізична культура : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19. – С. 89–95.

Морева Н. А. Современная технология учебного занятия / Н. А. Морева. – М. : Просвещение, 2007. – 158 с.

Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання : підручник : у 2-х т. / за ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімп. л-ра, 2008. – Т. 1. – 391 с.

Теория и организация адаптивной физической культуры : учебник : в 2-х т. / под ред. проф. С. П. Евсеева. – М. : Сов. спорт, 2002. – Т. 1. – 448 с.

Kilpatrick M. Physical activity motivation : а practitioner’s guide to self-determination theory / M. Kilpatrick, E. Hebert, D. Jacobsen // International J. of Sport Psychol.– Roma, 2002.–№ 73 (4).– P. 36–41.

Mowling C. M. Student motivation in physical education : breaking down barriers / C. M. Mowling, S. J. Brock, K. K. Eiler // The Journ. of Physical Education, Recreation & Dance. – 2004. – Vol. 75. – P. 40–45.
Published
2016-06-07
How to Cite
Мазур, В. (2016). Ефективність експериментальної технології залучення учнів спеціальної медичної групи до фізичної активності в процесі навчання в основній школі. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(26), 31-34. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/323
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching