Регламентація здорового способу життя в навчальних закладах Російської імперії в другій половині ХVIII ст.

  • Наталія Дмитрівна Соколова Національний університет фізичного виховання і спорту України

Abstract

У статті з’ясовано, що з приходом до влади імператриці Катерини ІІ в Російській імперії велику увагу приділяли питанням освіти й виховання молодого покоління. Розроблена урядом інструкція виховання дітей лягла в основу статутів освітніх закладів країни. Установлено, що в шкільних установах, крім навчального процесу, вагому роль відводили розпорядку дня, питанням гігієни. При цьому недооцінювали значення фізичного виховання для збереження здоров’я учнів. Аналіз документів другої половини ХVІІІ ст. дає підставу стверджувати, що в жодному навчальному закладі не викладали такого предмета, як «гімнастика», фізичне виховання обмежувалось іграми на свіжому повітрі, танцями, фехтуванням та верховою їздою. Однак і ці дисципліни викладали за окрему платню. Установлено, що лише з другої половини ХІХ ст. в суспільстві змінилося ставлення до спорту, фізкультури, а гімнастика поступово вводиться як обов’язковий предмет в усіх освітніх установах Російської імперії.

Author Biography

Наталія Дмитрівна Соколова, Національний університет фізичного виховання і спорту України
кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії, історії та соціології

References

Высочайше утвержденный Устав народным училищам в Российской империи // Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. – СПб. : [б. и.], 1830. – Т. ХХІІ.

О воспитании благородных девиц в Санкт-Петербурге при Воскресенском монастыре; с приложением Устава и Штата сего воспитательного общества // Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. – СПб. : [б. и.], 1830. – Т. ХVІ.

Рождественский С. В. Очерки по истории системы народного просвещения в России в XVIII– XIX веках. – Т.1. – СПб. : Тип. М. А. Александрова, 1912.

Синицын С. Д. Гимнастика в русской армии в первой половине ХІХ века / С. Д. Синицын // Очерки по истории физической культуры. – М. ; Л., 1949. – Вып. 4.

Учреждения для управления губерний Всероссийской империи // Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. – СПб. : [б. и.], 1830. – Т. ХХ.

Учреждения и уставы касающиеся до воспитания и обучения в России юношества обоего пола, в удовольствие общества собраны и новым тиснением изданы. – СПб. : [б. и.], 1774. – Т. І.

Учреждения и уставы касающиеся до воспитания и обучения в России юношества обоего пола, в удовольствие общества собраны и новым тиснением изданы. – СПб. : [б. и.], 1774. – Т. ІІ.

Учреждение особливого училища при Воскресенском Новодевьечем монастыре для воспитания малолетних девушек // Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. – СПб. : б. и., 1830. – Т. ХVІІ.
Published
2016-06-07
How to Cite
Соколова, Н. (2016). Регламентація здорового способу життя в навчальних закладах Російської імперії в другій половині ХVIII ст. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(26), 10-14. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/318
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture