Соціальні аспекти відносин української молоді та спортсменів спеціальних Олімпіад

  • Тетяна Юріївна Круцевич Національний університет фізичного виховання та спорту України
  • Ірина Олександрівна Когут Національний університет фізичного виховання та спорту України
  • Сергій Петрович Применко Національний університет фізичного виховання та спорту України

Abstract

Мета дослідження – підвищення рівня соціальної адаптації атлетів спеціальних Олімпіад на підставі визначення особливостей ставлення до них студентської молоді України. Для написання статті використано матеріали досліджень, проведених у Медичному коледжі ім. Гаврося, Київському національному університеті ім. Шевченка й Національному університеті фізичного виховання та спорту України. Визначено ставлення української студентської молоді до соціальної інтеграції осіб із відхиленнями розумового розвитку; соціальне значення тренувальних, змагальних занять і волонтерських програм спеціальних Олімпіад для представлених осіб.

Author Biographies

Тетяна Юріївна Круцевич, Національний університет фізичного виховання та спорту України
доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання та спорту
Ірина Олександрівна Когут, Національний університет фізичного виховання та спорту України
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
Сергій Петрович Применко, Національний університет фізичного виховання та спорту України
аспірант

References

Афанасьева Е. Н. Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями / Е. Н. Афанасьева // Социальная работа в России. – Томск : ТУСУР, 2009. – С. 34–37.

Балашова В. Ф. Компетентность специалиста по адаптивной физической культуре : монография / В. Ф. Балашова. – М. : Сов. спорт, 2008. – 248 с.

Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів у міжнародному олімпійському русі / Ю. А. Бріскін. – Львівський ДІФК ; Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту. – Львів : Край, 2006. – 348 с.

Жигунова Г. В. Проблема социальной интеграции детей с инвалидностью в современном российском обществе / Г. В. Жигунова // В мире научных открытий. – 2010. – № 4–3. – С. 58–60.

Евсеев С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учеб. для ВУЗов и ССУЗов : в 2-х т. – Т. 2 : Содержание и методики адаптивной физической культуры и характеристика ее основных видов / С. П. Евсеев. – М. : Сов. спорт, 2007. – 448 с.

Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / [С. Ф. Матвєєв, Ю. А. Бріскін, І. О. Когут та ін.]. – К. : Асконіт, 2011. – 250 с.

Передерій А. Спеціальні Олімпіади в сучасному світі : монографія / Аліна Передерій. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 296 с.

Ярская-Смирнова Е. Р. Социальная работа с инвалидами : учеб. пособие / Е. Р. Ярская-Смирнова, Э. К. Наберушкина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб. : Изд-во «Питер», 2004. – 316 с.
Published
2016-06-07
How to Cite
Круцевич, Т., Когут, І., & Применко, С. (2016). Соціальні аспекти відносин української молоді та спортсменів спеціальних Олімпіад. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (2(26), 5-10. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/317
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture