Construction of the Training Process of Athletes in Preparation for the Cross-Season, Taking Into Account the Cyclicity of Changes in the Female Body

  • Tatiana Maleniuk Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University
  • Natalia Sobko Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University
Keywords: running on long distances, cross, running work, ovarian-menstrual cycle

Abstract

An important issue of sports training of long – distance runners is the construction of a program of training sessions, micro cycles and mesocycles on the basis of the ovarian-menstrual cycle. Objectives of the Work – to build the training process of long – distance runners in preparation for the cross-season (at the stage of specialized basic training), taking into account the cyclicity of changes in the female body. Methodology of the Work – analysis of scientific and methodological literature, content analysis (study of official documents – protocols of competitions, diaries), pedagogical testing for the training process. Results of the Work – the autumn-winter macro cycle training of long – distance runners for the Ukrainian athletics cross-country championship is presented. Its structure is revealed on the basis of periods, stages and mesocycles. The structure and content of the individual program of racing work of athletes in the basic developing mesocycle based on the phases of the ovarian-menstrual cycle are determined. Conclusions. It is determined that during the construction of the training process of long – distance runners in preparation for the cross season, it is necessary to consider not only sports specialization, physical and functional preparedness, but also the cyclic changes of the female body

References

Bobrovnyk, V. I., Kryvoruchenko, O. V. & Kozlova, O. K. (2011). Vdoskonalennia trenuvalnoho protsesu kvalifikovanykh lehkoatletiv na etapakh bahatorichnoi pidhotovky [The improvement of the training process of the qualified athletes at the stages of long-term training]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu: zb. nauk. pr., no. 11, 9–21.

Bobrovnyk, V. I. & Tykhonenko, Ya. P. (2015). Vplyv spetsyfichnykh hrup vprav riznoi perevazhnoi spriamovanosti na rezultatyvnist kvalifikovanykh bihuniv na seredni dystantsii [Elektronnyi esurs] [Influence of specific groups of exercises of different preferential orientation on performance of skilled middle distance runners]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi. Lutsk, no. 1 (29), 93–100. Rezhym dostupu: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7544

Budzin, V.R. (2009) Udoskonalennya navchal'no-trenuval'nogo procesu u pіdgotovchomu perіodі z urahuvannyam faz OMC: avtoref. dis…kand. nauk z fіz.vih. ta sportu [Improvement of the educational-training process during the preparatory periodwith the consideration of OMC phases], L'vіv, 20 p.

Vasin, S. H. (2016). Osobennosti trenirovochnoho protsessa zhenshchin s uchetom protekaniia ovarialno-menstrualnoho tsikla [Features of the women training process of taking into account the course of the ovarian menstrual cycle]. Innovatsionnaia nauka, no. 7 – 8, 114 – 116.

Vrublevskii, E. P. (2009). Individualizatsiia trenirovochnoho protsessa sportsmenok v skorostno-silovykh vidakh lehkoi atletiki [Individualization of the training process of athletes in speed-power athletics]. M.: Sovetskyisport, 232.

Hornostaeva, Yu. V. (2017). Osobennosti upravleniia uchebno-trenirovochnym protsessom v zhenskoilehkoi atletike: Ucheb.-metod. Posobie [Management features of the training process in women's athletics]. M.: RUT (MIIT), 25.

Eroshchev, V.D. (1988) Individualizaciya trenirovochnogo processa kvalificirovannyh begunij na korotkie distancii: avtoref. dis… kand. ped. nauk [Personalization of the training process of the qualified short distance female runners], Moskva, 24 p.

Kalytka, S. V., Savchuk, S. I. &Karabanova, N. S. (2014).Fizychna pidhotovlenist divchat 14–15 rokiv, yaki spetsializuiutsia u bihuna 800 m [Elektronnyi resurs] [Physical preparation of girls aged 14–15 specialized in 800 m running]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi. Lutsk, no. 4 (28), 126–129. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2014_4_30.

Kozlova, O. K. (2010). Osoblyvosti systemy sportyvnoho trenuvannia sportsmeniv vysokoikvalifikatsii v riznykh vydakh lehkoiatletyky v umovakh profesionalizatsii [Thepeculiarities of the system of the athletic training of the highly-qualified athletes indifferent kinds of athletics in the conditions of professionalization]. SportyvnyivisnykPrydniprovia, no. 3, 77 – 80.

Kochetkova, E. F. & Oparina, O. N. (2014). Fiziolohicheskie osobennosti orhanizatsii uchebno-trenirovochnoho protsessa devushek v silovykh vidakhs porta [Elektronnyi resurs] [Physiological features of the organization of the training process of girls in power sports]. Issledovaniia v oblasti estestvennykh nauk, no. 8. Rezhim dostupa: http://science.snauka.ru/2014/08/8264

Maleniuk, T. V. (2017). Indyvidualna prohrama bihovoi roboty lehkoatletok-staieriv na zaniattiakh pidvyshchennia sportyvnoi maisternosti pry pidhotovtsi do krosovoho sezonu [Individual program of running work of the track and field athlete-stayer at the lessons of improving sports skills in preparation for the cross season]. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. Kharkiv: KhDAFK, no. 5 (61), 69–74, doi:10.15391/snsv.2017-5.012.

Orel, O. V. (2017). Struktura ta zmist trenuvalnoi roboty bihuniv na krosovi dystantsii u pidhotovchomu periodi richnoho tsyklu pidhotovky [The structure and content of the training work of the cross-country distance runners in the training period of the annual cycle of preparation]. Fizychnakultura, sport ta fizychna reabilitatsiia v suchasnomu suspilstvi: zb. nauk. pr. X Vseukr. stud. nauk.-prakt. konf. Vinnytsia: TOV «FirmaPlaner», 151–154.

Polishchuk, V. D. (2009). Ispolzovanie spetsialnykh i podvodiashchikh uprazhnenii v trenirovochnom protsesse lehkoatletov [Use of special and leading exercises in the training process of athletes]. K.: Olimpiiskaia literatura, 144.

Roda, O.B. (2015) Specifіka pobudovi bazovih mezociklіv trenuval'nogo procesu u sportsmenіv, yakі specіalіzuyut'sya z bіgu na serednі distancії: avtoref. dis…kand. nauk z fіz. vih. ta sportu [Peculiarity of organizing basic mesocycles of the training process for the athletes who specialize in middle distance running], L'vіv, 20 p.

Samolenko, T. V. (2016). Metodika individualnoho planirovaniia sportivnoi podhotovki lehkoatletok vysokoi kvalifikatsii, spetsializiruiushchikhsia v behe na srednie i dlinnye distantsii: Monohrafyia [The method of individual planning of sports training of athletes of high qualification, specializing in running for medium and long distances]. M.: Sport, 248.
Seluianov, V. N. (2007). Podhotovka behunov na srednie distantsii: Ucheb. Posobie [Preparation of runners for middle distances]. M.: TVT Divizion, 112.

Ter-Ovanesian, I. A. (2000). Podhotovka lehkoatleta: sovremennyi vzghliad [Training athlete: modern view]. M.: Terra-sport, 128.

Tuponohova, O. V. (2015). Eksperimentalnoe obosnovanie metodiki trenirovki behunov na dlinnye distantsii, napravlennoi na povyshenie ekonomichnosti beha [Experimental substantiation of the technique of training long-distance runners aimed at improving the economy of running]. Vesniksportivnoinauki. M.: Vseros. nauch.-issled. in-tfiz. kultury isporta, 58–62.

Shahlina L.G. & M. Chistyakova (2015) “Organization of the training process in the basic mesocycle of the preparatory period for the highly-qualified female athletes who specialize in judo” Teorіya і metodika fіzichnogo vihovannya і sportu, № 4, pp. 78.

Sung, E., Han, A., Hinrichs, T., Vorgerd, M., Manchado, M., Platen, P. &Sung, E. (2014).Effects of follicular versus luteal phase-based strength training in young women.Springer, 2014, doi: 10.1186/2193-1801-3-668.
Published
2018-05-10
How to Cite
Maleniuk, T., & Sobko, N. (2018). Construction of the Training Process of Athletes in Preparation for the Cross-Season, Taking Into Account the Cyclicity of Changes in the Female Body. Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society, (1(41), 82-88. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-01-82-88
Section
Olympic and professional sport