The Main Trends in the Development of Sports Choreography and the Areas of its Improvement in Technical-Aesthetic Sports

  • Valentyna Todorova Lviv State University of Physical Culture
Keywords: choreography training, technical-aesthetic sports, methods of improvement and the system of the athletes’ training

Abstract

The objective of the study – to determine relevant areas of choreographic training in sport. Research methods desk review and synthesis of scientific information, literature study, induction and deduction and a systematic approach. Research resultsan applied problem was identified, that is related to the existence of choreography training,considered to be a relatively distinct training aspect in the system of the long-standing athletes’ improvement and the absence of its justification in science and methodologies. Findings. The methods of choreography training’s improvement are determined: creation of adequate approaches which provide the desirable variability of certain aspects of the training processdepending on the athlete’s state of condition, activities area andthe stage of the training macrocycle; an examination of the regulations; specific nature, development of a kind of sport and rules of the competition are taken into account; improvement of the expressiveness.

References

Arkaiev, L. Ia. & Suchyilin, N. G. (2004). Kak hotovit chempionov. Teoriia i tekhnolohiia podhotovki himnastov vysshei kvalifikatsii [How to train champions: theory and technology training gymnasts of higher qualification]. M.: Fizkultura i sport, 328.

Bohen, M. M. (1997). Fizicheskoe sovershenstvo kak osnovnoe poniatie teorii fizicheskoi kultury [Physical perfection as the basic concept of the physical culture theory]. Teoriia i praktika fizicheskoi kultury, № 5, 18–21.

Boliak, A. A. (2007). Modelni kharakterystyky fizychnoi i tekhnichnoi pidhotovlenosti sportsmenok sportyvnoi aerobiky na etapi poperednoi pidhotovky: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk 24.00.01 «Olimpiiskyi i profesiinyi sport» [Model properties physical and technical preparedness of athletes Sports Aerobics at the stage of preliminary preparation]. Kharkov: KhDAFK, 24.

Borisenko, S. I. (2000). Povyshenie ispolnitelskoho maisterstva himnastok na osnove sovershenstvovaniia khoreohraficheskoi podhotovki: dis. kandidata ped. nauk: 13.00.04 [Rise of the technical mastery of the gymnasts on the basis of improving the choreographic training]. SPb.: Sankt-Peterburhskaia hos. akad. fiz. kultury im. P. F. Leshafta, 215.

Bulatova, M. M. (1997). Teoretyko-metodychni aspekty realizatsii funktsionalnykh rezerviv sportsmeniv vyshchoi kvalifikatsii: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra. ped. nauk: spets. 24.00.1 «Olimpiiskyi i profesiinyi sport» [Theoretical and methodical aspects of the implementation of functional reserved athletes of higher qualification]. Kyiv, 50.

Viner, I. A. (2003). Podhotovka vysokokvalifitsirovannykh sportsmenok v khudozhestvennoi himnastike: avtoref. dis. na soiskanie nauk stepeni kand. ped. nauk: spets. 13.00.04 «Teoriia i metodika fizicheskoho vospitaniia, sportivnoi trenirovki, ozdorovitelnoi i adaptivnoi fizicheskoi kultury» [Preparation of highly skilled athletes in rhythmic gymnastics]. SPb: S.-Peterb. hos.akad.fiz. kultury im. P.F.Leshafta, 20.

Kyzim, P. M., Lutsenko, L. S. & Batieieva, N. P. (2016). Udoskonalennia zmahalnoi prohramy zhinochoi pary z akrobatyky zasobamy khoreohrafii na etapi spetsializovanoi bazovoi pidhotovky [Improvement of the competitive program of woman’s pair in acrobatics by means of choreography at a stage of the specialized basic preparation]. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. Kharkiv: KhDAFK, no. 2(52), 55–60. – doi:10. 15391/snsv.2016-2009.

Lutsenko, L. S. (2007). Khoreohraficheskaia podhotovka v aerobnoi hymnastike [Choreographic preparation in aerobically gymnastic]. Pedahohika, psikholohyia i mediko-biolohicheskie problemy fizicheskoho vospitaniia i sporta, no. 10.

Lisitskaia, T. S. (1985). Khoreohrafiia v himnastike [Choreography in gymnastics]. M.: Fizkultura i sport, 176.

Morel, F. R. (1971). Khoreohrafiia v sporte [Choreography in sport]. M. : FIS, 110.

Platonov, V. N. (2004). Sistema podhotovki sportsmenov v olimpiiskom sporte. Obshchaia teoriia i ee prakticheskie prilozheniia: [uchebnik dlia stud. Vysshykh ucheb. zavedenii fiz. vospitaniia i sporta] [The system of training athletes in the Olympic sport. General theory and its practical applications]. K. : Olimpyiskaia literatura, 808.

Rumba, O. H. (2006). Narodno-kharakternaia khoreohrafiia v sisteme pidhotovki spetsialistov po himnastike i tantsam na parkete: dis. kandidata. ped. nauk: 13.00.04 [Folk-characteristic choreography in the specialists’ preparation system in gymnastics and dance on the parquet]. SPb: Sankt-Peterburhskaia hos. akad. fiz. kultury im. P.F. Leshafta, 209.

Sosina, V. Yu. (2009). Khoreohrafiia v himnastike: ucheb. posobie dlia studentov vuzov [Choreography in gymnastics]. K.: Olimpiiskaia literatura, 135.

Shipilina, I. (2004). Khoreohrafiia v sporte: uchebnyk dlia studentov [Choreography in sport]. Rostov na Donu: Feniks, 224.
Published
2018-02-17
How to Cite
Todorova, V. (2018). The Main Trends in the Development of Sports Choreography and the Areas of its Improvement in Technical-Aesthetic Sports. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4 (40), 139-144. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-04-139-144
Section
Olympic and professional sport