The Role of Psychological Qualities in the Process of the Formation of Sports Skill of Young Basketball Players

  • Anatoly Rovniy Kharkiv State Academy of Physical Culture
  • Vladlena Pasko Kharkiv State Academy of Physical Culture
Keywords: psychological preparation, basketball players, competitive activity

Abstract

Purpose: to determine the level of the development of indices of the influence of the important psychological qualities and the personality characteristics that defines the effectiveness of the competitive activity of young basketball players in the process of sports skill. Material: the study involved basketball players of the first category and beginners athletes of the 2nd and 3rd categories. Research methods: analysis of scientific and methodological literature, interview of leading trainers, pedagogical observations, pedagogical experiment, pedagogical testing, psychological testing, methods of mathematical statistics. Results: Significant psychological qualities and personality characteristics are established which contribute to increasing the level of competitive activity. Conclusions: the conducted research contributed to increasing the importance in the optimal level of development and manifestation of psychological qualities and personality traits in enhancing athletic skill. As a result of the research important psychological qualities and personality traits are established that contribute to the increase in the level of competitive activity.

References

Asmolov, A. H. (1990). Psikholohiia lichnosti [Psychology of personality]. M., 228.

Barinov, V. V. (2001). Vliianie individualnykh osobennostei lichnosti basketbolista na uspeshnost sorevnovatelnoi deiatelnosti: avtoref. dis. kand. ped. nauk [Influence of basketball player personality on the success of competitive activities]. RHAFK, M., 23.

Korobeinikov, H. V., Dudnyk, O.K. & Koniaieva, L. D. (2008). Diahnostyka psykhofiziolohichnykh staniv sportsmeniv [Diagnosis of psychophysiological conditions of athletes]. K., 64.

Ermakov, S. S. (2004). Informatsionnye aspekty inzhenernoi psikholohii v prilozhenii k resheniiu zadach vzaimodeistviia sportsmena s tekhnicheskimi ustroistvami i inventarem [Information aspects of engineering psychology in the application to the decision of interaction problems of an athlete with technical devices and inventory]. Pedahohika, psykholohiia ta med.-biol. problemy fiz. vykhov. i sportu, no. 19, 100–102.

Ilin, E. P. (2008). Psikholohiia sporta [Psychology of sports]. Spb: Piter, 352.

Korobeinikov, H. V., Sakal, L. D. & Rossokha, H. V. (2004). Psykhofiziolohichni osoblyvosti formuvannia funktsionalnykh staniv bortsiv vysokoi kvalifikatsii [Peculiarities of functional states of nervous system of higher qualification grapplers]. Pedahohika, psykholohiia ta med.-biol. problemy fiz. vykhov. i sportu, no. 1, 281–287.
7. Pasko, V. V. (2016). Innovatsiini tekhnolohii udoskonalennia fizychnoi ta tekhnichnoi pidhotovlenosti rehbistiv na etapi spetsializovanoi bazovoi pidhotovky: avtoref. dys. kand. nauk z fiz. vykhovannia ta sportu: 24.00.01 «Olimpiiskyi i profesiinyi sport» [Olimpiiskyi i profesiinyi sport»[Innovative technologies improving physical and technical preparedness specialized rugby players during basic training]. Dnipropetrovsk, 22.

Pasko, V. V. (2008). Primenenie kompiuternykh tekhnolohyii v protsesse razvitiia takticheskoho myshleniia u yunykh sportsmenov v ihrovykh vidakh sporta [Application of computer technologies in the development of tactical thinking among young athletes in the game sports]. Problemy i perspektivy razvitiia sportivnykh ihr i edinoborstv v vysshikh uchebnыkh zavedenyiakh: sb. statei IV mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsyy, 5 fevralia 2008 hoda. Kharkov-Belhorod-Krasnoiarsk, 150–152.

Rovnyi, A. S. & Pasko, V. V. (2017). Modeli fizychnoi pidhotovlenosti yak osnova upravlinnia trenuvalnym protsesom rehbistiv na etapi spetsializovanoi bazovoi pidhotovky [Models of physical fitness as a basis for management training process during rugby specialized basic training]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P.Drahomanova. Seriia № 15. “Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury / fizychna kultura i sport” zb. naukovykh prats. K.: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, vypusk 2 (83)17, 92–96.

Rovnii, A. S. & Pasko, V. V. (2017). Sovershenstvovanie trenirovochnoho protsessa rehbistov sredstvami hipoksicheskoi trenirovki [Improving the training process of rugby players with the help of hypoxic training]. Sportivnye ihry, no. 4, Kharkov : KhHAFK, 51–55.

Rovnyi, A. S. (2000). Formuvannia mizhsensornykh vzaiemovidnoshen yak systema sensornoho kontroliu tochnykh rukhiv spotsmeniv [Formation of inter-sensory interactions as a sensory control system of accurate spontaneous movements]. Pedahohika, psykholohiia ta med.-biol. problemy fiz. vykhov. i sportu, no. 12, 29-31

Shbankov, O. V., Petrov, D. S. & Holovyna, V. A. (2002). Systema kontrolia psykhofyzycheskoho sostoianyia cheloveka kak ynstrument upravlenyia protsessom adaptatsyy v sporte y uchebnom protsesse [The monitoring system of a person's psychophysical state as a tool for managing the process of adaptation in sports and educational process]. Teoriia i praktika fizicheskoi kultury. M., no. 2, 20–23.

Borg, G. (1989). Fsichological contribution of the perception of effort / G. Borg. Med. Sci. Sport and Exerc., v. 14, 387–389.

Ocudo, H. & Hubbard, M. (2006). Dynamics of the basketball shot with application to the free throw. Gournal of Sports Sciens., volume 24, issue, 1303–1314.

Rovnii, A. S., Pasko, V. V. & Grebeniuk, O. V. (2016). Adaptation of reformation of physiological functions of the organism of the 400 m hurdlers during hypoxic training. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 16 (4), 1340–1344.

Rovnii, A., Pasko, V. V. Martyrosyan, A. (2017). Adaptation of the cardioresphiratory system to hypoxic actions of the rugby players depending on the playing position. Journal of Physical Education and Sport, 17 (2), 804–809.

Rovnii, A., Pasko, V. V., Stepanenko, D. & Grebeniuk, O. (2017). Hypoxic capacity as the basis for sport efficiency achievements in the men's 400-meter hurdling. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17
Published
2018-02-17
How to Cite
Rovniy, A., & Pasko, V. (2018). The Role of Psychological Qualities in the Process of the Formation of Sports Skill of Young Basketball Players. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4 (40), 118-121. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-04-118-121
Section
Olympic and professional sport