The Dynamics of the Development of Walking Tourism Among the Adult Population of the Southern Region of Ukraine in the Second Half of the XXth and the Beginning of the XXIst Century

  • Oleksandr Kilnytskyi Kherson State University
Keywords: development, amateur tourism, sports tourism, hiking

Abstract

Sports tourism as a kind of sport is developing in all former Soviet Union countries. The first steps to establish sports tourism were made in Tsarist Russia, and the rapid development was reached during the period of Soviet Union. There were ups and down in development of the sports tourism in Ukraine. The basis for the development of any sport are indicators of the involvement of children and youth. That’s why the basis of the study is the study and analysis of the development of walking tourism among adults in Kherson, Mykolaiv and Odessa regions. According to the study, there were a number of phases in the sports tourism development: hiking was the main form of sports tourism, which was developing during the time of the former Soviet Union. The sports tourism in Southern regions of Ukraine depends on several factors, which have both positive and negative impacts on the development.

References

Abramov, V. V. (2013). Eshche raz o periodizatsii razvitiia turizma [Once again on the periodization of the tourism development]. Turyzm ta kraieznavstvo: Zbirnyk naukovykh prats. Dodatok do humanitarnoho visnyku DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. Hryhoriia Skovorody». Pereiaslav-Khmelnytskyi, FOP Lukashevych O. M., 4–12.

Zhurnaly reiestratsii turystskykh hrup marshrutno-kvalifikatsiinykh komisii Khersonskoi, Mykolaivskoi i Odeskoi oblasnykh stantsii yunykh turystiv.

Zihunov, V. M. (2014). Peredumovy ta perspektyvy rozvytku sportyvnoho turyzmu v Ukraini [Prerequisites and prospects for the sports tourism development in Ukraine]. Turyzm ta kraieznavstvo: Zbirnyk naukovykh prats.-Dodatok do humanitarnoho visnyku DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im.Hryhoriia skovorody». Pereiaslov – Khmelnytsk, FOP Lukashevych O. M., 38–43.

Kilnitskyi, O. Iu., Hrabovskyi, Yu. A. & Zazherylo, R. L. (2016). Dynamika rozvytku sportyvnoho turyzmu na Khersonshchyni u druhii polovyni XX stolittia ta na pochatku XXI stolittia [Elektronnyi resurs] [Dynamics of sports tourism development in the Kherson region in the second part of the XX century and at the beginning of the XXI century]. Materialy XII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Aktualni problemy yunatskoho sportu» (23 veresnia 2016, Kherson), Kherson, 80–86. Rezhym dostupu:http://www.kspu.edu/ FileDownload.ashx/ Grabovskyi.pdf?id=a8efdb24-e17d-4d1d-bc08-30c7d560d274

Sportyvnyi turyzm: pravyla zmahan (2008). [Sport tourism: rules of the competition]. K., Federatsiia sportyvnoho turyzmu Ukrainy, 137.

Kilnitskyi, O., Grabowski, Y., Stepanyuk, S. & Horodynska, I. (2017). Dynamics of development of walking tourism in Kherson and Mykolaiv regions in the second part of XX and at the beginning of XXI century. Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. Bydgoszcz, 203–215.
Published
2018-02-16
How to Cite
Kilnytskyi, O. (2018). The Dynamics of the Development of Walking Tourism Among the Adult Population of the Southern Region of Ukraine in the Second Half of the XXth and the Beginning of the XXIst Century. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4 (40), 5-9. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-04-05-09
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture