Теоретичні аспекти корекції прорушень сагітального профілю постави молодших школярів у процесі фізичного виховання

  • Вікторія Петрович
  • Олександр Бичук
  • Алла Альошина

Abstract

У статті висвітлено основні теоретичні аспекти корекції порушень сагітального профілю постави молодших школярів у процесі фізичного виховання. Запропоновано основні напрями проведення корегувальних
заходів, розроблено алгоритм їх проведення й адекватні методи педагогічного контролю.

References

Адель Бен Ларбі Бенжедду. Корекція порушень стато динамічної постави молодших школярів засобами фізичного виховання: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту.– К., 2007.– 19 с.

Бичук О. І. Біомеханічний контроль постави школярів у процесі фізичного виховання: Автореф. дис. …канд. наук з фіз. вих. і спорту.– Л., 2001.– 19 с.

Білошицька Н. Профілактика та корекція порушень постави у учнів загальноосвітніх шкіл.– Л: Логос, 1999.– 32 с.

Вільчковський Е. С. Організація рухового режиму дітей 5−10 років у закладах освіти.– Запоріжжя, 2006.– 228 с.

Кашуба В. А. Биомеханика осанки.– К.: Науч. мир, 2002.– 278 с.

Мухін В. М. Фізична реабілітація.– К.: Олімп. л-ра, 2005.– 470 с.

Степаненкова Э. С. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.– М.: Академия, 2001.– 368 с.
Published
2017-02-07
How to Cite
Петрович, В., Бичук, О., & Альошина, А. (2017). Теоретичні аспекти корекції прорушень сагітального профілю постави молодших школярів у процесі фізичного виховання. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, 3, 114-117. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1488
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation

Most read articles by the same author(s)