Порівняльний аналіз подач у волейболістів різної спортивної кваліфікації

  • Олександр Швай
  • Вадим Смолюк
  • Юрій Соляник

Abstract

У роботі проведено порівняльний аналіз техніко-тактичних особливостей подач волейболістів різної спортивної кваліфікації. Указано на основні помилки, які трапляються під час виконання подач. Розроблено блоки вправ для техніко-тактичного вдосконалення подач.

References

Айриянц А. Г. Волейбол / А. Г. Айриянц. – М. : ФиС, 1989. – 227 с.

Батоцыренова Т. Е. Подачи и приём мяча с подачи в волейболе : метод. разработка / Т. Е. Батоцыренова. – Владимир : [б. и.], 2001. – 143 с.

Беляев А. А. Волейбол : учеб. для студ. вузов физ. культуры / А. А. Беляев. – М. : [б. и.], 2002. – 207 с.

Демчишин А. А. Підготовка волейболістів / А. А. Демчишин, Б. С. Пилипчук. – К. : Здоров’я, 1989. – 154 с.

Донченко А. Б. Волейбол : техника игры. Советы опытных спортсменов / А. Б. Донченко. – М. : [б. и.], 2002. – 237 с.

Драло И. Л. Волейбол : учеб. пособ. для тренеров / И. Л. Драло. − М. : [б. и.], 2001. – 78 с.

Тренажоры в волейболе : учеб. пособ. / [Ершаков С. С. и др.]. – Киев : ИСМО, 1999. – 72 с.

Піменов М. П. Волейбол : спеціальні вправи / М. П. Піменов. –Івано-Франківськ, 1993. – 98 с.

Платонов В. Н. Теория методика спортивной тренировки / В. Н. Платонов. – Киев : Выща шк., 1995. – 252 с.

Швай О. Організація відбору та планування роботи зі студентами академічних груп, які спеціалізуються з волейболу / О. Швай, В. Козарецький, В. Ройко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 3. – С. 363–366.
Published
2016-12-05
How to Cite
Швай, О., Смолюк, В., & Соляник, Ю. (2016). Порівняльний аналіз подач у волейболістів різної спортивної кваліфікації. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 112-115. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1232
Section
Olympic and professional sport

Most read articles by the same author(s)