Вплив інтенсивного тренування з плавання на організм дітей старшого шкільного віку

  • Богдан Розпутняк
  • Ярослав Ніфака
  • Олександр Сологуб

Abstract

У статті наголошено, що під час інтенсивного тренування з плавання дітей старшого шкільного віку потрібно звернути увагу на загальну фізичну підготовку, правильну організацію та методику проведення тренувальних занять, проводити ретельний лікарсько-педагогічний контроль, застосовуючи гематологічний аналіз та електрокардіологічні дослідження.

References

Исследование и оценка биологического возраста детей и подростков / [Л. И. Амбросимов, И. И. Бахрах, Р. Н. Дорохов и др.] // Детская спортивная медицина : руководство для врачей. – 2-е изд. / под ред. С. В. Тихвинского, С. В. Хрущева. – М. : [б. и.], 1992. – С. 250–257.

Апанасенко Г. Л. Механизмы формирования стимула к процессу восстановления / Г. Л. Апанасенко, Д. М. Недорядко // Проблемы утомления и восстановления : материалы Всесоюзн. конф. – К. : [б. и.], 1985. – Т. 1. – С. 30–32.

Аулик И. В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте / И. В. Аулик. – М. : Медицина, 1990. – 192 с.

Дембо А. Г. Спортивная кардиология / А. Г. Дембо, Э. В. Земцовский. – Л.: Медицина, 1989. – 205 с.

Клапчук В. В. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / В. В. Клапчук, Г. В. Дзяка. – К. : Здоров’я, 1995. – 370 с.

Рябикина Г. В. Анализ вериабильности ритма серца / Г. В. Рябикина, А. В. Соболев // Кардиология. –1996. – №10. – С.87–89.

Петрик О. Деякі реакції серцево-судинної системи у плавців юнацького віку з інтенсивним тренуванням / О. Петрик, Р. Валецька, Ю. Валецький // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 3. – С. 287–289.
Published
2016-12-05
How to Cite
Розпутняк, Б., Ніфака, Я., & Сологуб, О. (2016). Вплив інтенсивного тренування з плавання на організм дітей старшого шкільного віку. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 109-112. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1231
Section
Olympic and professional sport