Модель техніки прицілювання юного стрільця із пневматичного пістолета

  • Ігор Заневський
  • Юлія Коростильова

Abstract

На основі статистичного аналізу розсіяння положення середньої точки траєкторії прицілювання опрацьовано модель техніки прицілювання під час стрільби з пневматичного пістолета для юного спортсмена порівняно з відповідною моделлю для групи шести висококваліфікованих стрільців. За результатами порівняльного аналізу запропоновано рекомендації стосовно вдосконалення техніки прицілювання.

References

Верхошанский Ю. В. Теория и методология спортивной подготовки : блоковая система подготовки спортсменов высокого класса / Ю. В. Верхошанский // Теория и практика физ. культуры. – 2005. –№ 4. – С. 2–13.

Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта : [учеб. для студ. вузов физ. культуры и фак. физ. воспитания вузов] / Л. В. Волков. − Киев : Олимп. лит., 2002. − 294 с.

Заневський І. П. Неспецифічність тренування з оптоелектронною мішенню в стрільбі з пневматичного пістолета / І. П. Заневський, Ю. С. Коростильова, В. В. Михайлов // Спортивна наука України. − 2009. −№ 3. – С. 25–45. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html

Кашуба В. О. Підвищення ефективності тренувального процесу стрільців-кульовиків на основі біомеханічних ергогенних засобів відставленої дії / В. О. Кашуба, Т. О. Хабінець // Стрілецька підготовка в олімпійських видах спорту : зб. наук.-метод. пр. – Л. : [б. в.], 2004. – С. 10–14.

Коростильова Ю. С. Досягнення представників кульової стрільби в історії олімпійських ігор / Ю. С. Коростильова // Матеріали ІV Всеукр. студ. наук.-практ. конф. “Історія олімпійського спорту України”. –Донецьк : [б. в.], 2008. – С. 146–151.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : [учеб. для студ. высш. учебн. заведений физ. воспитания и спорта] / В. Н. Платонов. –К. : Олимп. лит., 2004. – 808 с.

Пулевая стрельба : [прогр. спорт. подготовки для ДЮСШ] / [под общ. ред. А. А. Насоновой]. – М. : Сов. спорт, 2005. – 248 с.

Шкребтій Ю. М. Управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу / Ю. М. Шкребтій. – К. : Олімп. л-ра, 2005. – 258 с.

Official Statutes Rules and Regulations. International Shooting Sport Federation. − München, 2009. – 436 p.

Professional training systems SCATT. − Moscow : ZAO NPP SCATT, 2007. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.scatt.com
Published
2016-12-05
How to Cite
Заневський, І., & Коростильова, Ю. (2016). Модель техніки прицілювання юного стрільця із пневматичного пістолета. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 97-102. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1228
Section
Olympic and professional sport