Роль батьків у формуванні культури міжособистісних взаємин молодших школярів за допомогою фізичного виховання

  • Наталія Ольхова-Марчук

Abstract

Важливою умовою формування культури міжособистісних взаємин молодших школярів за допомогою фізичного виховання є залучення батьків до співпраці зі школою. У процесі роботи з батьками ми використовували виступи вчителя фізичної культури на загальношкільних батьківських зборах; лекції, бесіди, доповіді; батьківські конференції, націлені на показ практичних прикладів фізичного виховання в конкретних сім’ях; відкриті уроки фізичної культури.

References

Алєксєєнко Т. Учитель – батьки – діти : пошук шляхів порозуміння / Т. Алєксєєнко // Шкільний світ. –2005. – № 1 (273). – С. 2–3.

Бальсевич В. К. Физическая культура для всех и для каждого / В. К. Бальсевич. – М. : ФиС, 1988. – 234 с.

Макаренко А. С. Книга для родителей / А. С. Макаренко. – К. : Рад. шк., 1987. – 382 с.

Фіцула М. М. Педагогіка : посіб. для вузів / М. М. Фіцула. – К. : Академія, 2001. – 528 с. (Альма-матер).

Хрипкова А. Г. Вікова фізіологія : посіб. для студ. / А. Г. Хрипкова. – К. : Вища шк., 1982. – 272 с.

Цюпак Ю. Вплив просвітницької та пропагандистської роботи на рухову активність молодших школярів сільських шкіл / Ю. Цюпак, Є. Цюпак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 276–279.
Published
2016-12-05
How to Cite
Ольхова-Марчук, Н. (2016). Роль батьків у формуванні культури міжособистісних взаємин молодших школярів за допомогою фізичного виховання. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 85-88. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1225
Section
Physical culture, physical education of different age group population