Факторний аналіз темпів приросту фізичних здібностей у підлітків різних соматотипів у період від 11 до 13 років

  • Майя Зубаль

Abstract

Способом розрахунку величин змін кожного окремого компонента досліджувалися зміни в структурі приросту фізичних здібностей представників різних типів соматичної конституції в період від 11 до 13 років та наступною факторизацією отриманих значень. Це дало змогу здійснити факторний аналіз темпів приросту фізичних здібностей хлопчиків-підлітків.

References

Акинщикова Р. И. Соматическая и психофизическая организация человека: учеб. пособ. / Р. И. Акинщикова. – Л.:ЛГУ, 1977.– 160 с.

Бальсевич В. К. Онтокинезиология человека / В. К. Бальсевич. –М. : Теория и практика физ. культуры, 2000. – 275 с.

Волков Л. В. Система управления развитием физических способностей детей школьного возраста в процессе занятий физической культурой и спортом : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 “Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры” / Л. В. Волков. – М., 1989. – 38 с.

Дмитрів Р. Порівняльна характеристика фізичного розвитку та м’язової сили школярів 11–12 років /Р. Дмитрів // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 66–69.
Published
2016-12-05
How to Cite
Зубаль, М. (2016). Факторний аналіз темпів приросту фізичних здібностей у підлітків різних соматотипів у період від 11 до 13 років. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 65-71. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1220
Section
Physical culture, physical education of different age group population