Sprawnosc seniorow w ujeciu holistycznym

  • Krystyna Dudkiewicz
  • Włodzimierz Ziółkowski

Abstract

У статті розглянуто результати фізичної підготовленості та інтелектуального стану старших людей (вік 60–90 років) у Польщі.

References

Klonowicz S. Żyć można dłużej / S. Klonowicz. − Książka i Wiedza, 1977.

Sytuacja demograficzna Polski // Raport 2001. − Warszawa, 2003.

Turos L. Andragogika ogólna / L. Turos. − Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 1999.

Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka / N. Wolański. − Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

Wiśniewska-Roszkowska K. Nowe życie po sześćdziesiątce / K. Wiśniewska-Roszkowska. − Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003.

Wiśniewska-Roszkowska K. Rewitalizacja i długowieczność, czyli odmłodzenie / K. Wiśniewska-Roszkowska.− Poznań : Centrala Usługowo-Wytwórcza “Różdżkarz”, 1990.
Published
2016-12-05
How to Cite
Dudkiewicz, K., & Ziółkowski, W. (2016). Sprawnosc seniorow w ujeciu holistycznym. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 61-65. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1219
Section
Physical culture, physical education of different age group population