Фізичний розвиток дітей у притулку для неповнолітніх

  • Світлана Грициляк

Abstract

Стаття містить аналіз науково-методичної літератури з питань фізичного розвитку дітей у притулку, також відомості про результати, отримані в процесі проведення антропометрії, вимірювання довжини й маси тіла, окружності грудної клітки, індексу пропорційності (ІП).

References

Асадова О. Р. Шляхи підвищення ефективності фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп / О. Р. Асадова, З. П. Ларюшкіна, В. Я. Скоринська, І. А. Шемчак : зб. наук. пр. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. “Фізична культура, спорт і здоров’я нації”. – Вінниця : [б. в.], 1996. – Ч. 1. – С. 107.

Дмитрів Р. Порівняльна характеристика фізичного розвитку та м’язової сили школярів 11−12 років / Р. Дмитрів // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 66–69.

Ніцеля О. Вплив фізичного навантаження на стан здорової функції / О. Ніцеля // Молода спорт. наука України : зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту. – Л.: ЛДІФК, 2000. – Вип.4. – С. 328–330.

Прихожан А. М. Дети без семьи / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. – М. : Педагогика, 1990. – 236 с.

Хлєбцевич К. В. Рівень розвитку фізичних якостей вихованців спеціальних навчальних закладів для дітей-сиріт / К. В. Хлєбцевич // Слобожан. наук.-спорт. вісн. – 2006. – Вип. 9. – С. 22–24.

Чернявська О. Особливості фізичного розвитку учнівської молоді з розумовими вадами / О. Чернявська //Молода спортивна наука України. – Л. : [б. в.], 2007. − С. 360−363.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Шиян Б. М. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2001. – 272 с.
Published
2016-12-05
How to Cite
Грициляк, С. (2016). Фізичний розвиток дітей у притулку для неповнолітніх. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 58-60. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1218
Section
Physical culture, physical education of different age group population