Вплив занять плаванням на рівень фізичної підготовленості учнів, які навчаються в старших класах

  • Леонід Горбунов

Abstract

У статті розглянуто позитивний вплив плавання на рівень фізичного стану, поліпшення здоров’я, функціональні системи організму підлітків.

References

Андрющенко Л. Б., Цуцаева М. В. Проблемы формирования здоровья молодежи / Л. Б. Андрющенко, М. В. Цуцаев // Здоровье. Интеллект : биоинформационные оздоровительные технологии : материалы 1-й Междунар. науч.-практ. конф. – Волгоград : [б. и.], 2001. – С. 30–34.

Дубогай О. Д., Панчелов Б. П. та ін. Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів / О. Д. Дубогай, Б. П. Панчелов. − К. : Оріяни, 2001. – 205 с.

Карпова І. Б. Фізична культура та формування здорового способу життя : навч. посіб. / І. Б. Карпова, В. Л. Корчинський, А. В. Зотов. – К. : КНЕУ, 2005. – 104 с.

Концептуальні засади подальшого розвитку фізичної культури і спорту в Україні. Державний комітет з фізичної культури і спорту України. – К. : [б. в.], 1998. – 20 с.

Папуша В. Г. Методика фізичного виховання школярів : форми, зміст, організація / В. Г. Папуша. – Т. :Підруч. і посіб., 2006. – 196 с.

Рибковський А. Г., Канішевський С. М. Системна організація рухової активності людини / А. Г. Рибковський, С. М. Канішевський. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – 436 с.

Розпутняк Б., Ніфака Я. Навчання дітей плавання в оздоровчому таборі / Б. Розпутняк, Я. Ніфака //Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 214–218.
Published
2016-12-05
How to Cite
Горбунов, Л. (2016). Вплив занять плаванням на рівень фізичної підготовленості учнів, які навчаються в старших класах. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 55-57. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1217
Section
Physical culture, physical education of different age group population