Фізичне виховання старшокласників у позанавчальний час

  • Анатолій Вольчинський

Abstract

У статті наголошено на необхідності залучення широкого кола учнів до фізкультурно-спортивної діяльності в позанавчальний час, а також використання ними оздоровчих програм для самостійних занять, які б сприяли забезпеченню гармонійного розвитку рухових здібностей.

References

Кравчук Я. Стан та шляхи формування у школярів інтересу до фізичного виховання та спорту /Я. Кравчук, Н. Войнаровська // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві :зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 151–155.

Крекотень З. Я. Динамика физического развития и физической подготовленности в связи со спортивной специализацией (на материалах педагогических институтов) : автореф. дисс. … канд. пед. наук /З. Я. Крекотень. – Минск, 1974. – 21 с.

Мейксон Г. Б. Формирование навыков и умений самостоятельных занятий / Г. Б. Мейксон, В. Н. Шаулин // Физическая культура в школе. – 1985. – № 1. – С. 18–23.

Осінчук В. Г. Соціально-педагогічні аспекти пропаганди фізичної культури і спорту : функції і їх закономірності / В. Г. Осінчук // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : Всеукр. наук. конф. –Л. : [б. в.], 1994. – С. 57–58.

Пастушенко Г. А. Домашнее задание по физкультуре / Г. А.Пастушенко. – К. : Здоров’я, 1986. – 88 с.

Чиженок Т. М. Порівняльна характеристика фізичного розвитку і фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх шкіл різних регіонів України / Т. М. Чиженок // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. – Вінниця, 2006. – С. 182–185.
Published
2016-12-05
How to Cite
Вольчинський, А. (2016). Фізичне виховання старшокласників у позанавчальний час. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 42-44. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1213
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching