Завдання та зміст діяльності викладача вищого навчального закладу в концепції розвитку фізкультурної освіти в Україні

  • Ірина Олійник

Abstract

У статті розкрито особливості структури діяльності викладача вищого навчального закладу й показано вирішальні чинники в підготовці висококваліфікованих спеціалістів із фізичного виховання.

References

Данилко М. Т. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури / М. Т. Данилко. − Луцьк : Волин. обл. друк., 2003. − 234 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. Дичківська. − К. : Академвидав, 2004. − 352 с.

Домашенко А. В. Організаційно-педагогічні засади системи фізичного виховання студентської молоді України : автореф. дис. … канд. пед. наук / А. В. Домашенко. − Л. : ЛДІФК, 2003. − 20 с.

Раєвський Р. Т. Наукове обґрунтування фізичного виховання і спортивного вдосконалення студентів ВНЗ з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності / Р. Т. Раєвський. − О. : ОНТУ, 1977. − 474 с.

Слобожанінов А. Стан та напрями вдосконалення системи підготовки фахівців для фізичного виховання і спорту / А. Слобожанінов, Ю. Тумак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 242–245.

Смолюк І. О. Педагогічні технології : дослідження соціально-особистісного аспекту / І. О. Смолюк. − Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1999. − 294 с.

Фізичне виховання : навч. посіб. / Присяжнюк С. І. [та ін.]. − К. : Центр учбової л-ри, 2007. − 192 с.
Published
2016-12-05
How to Cite
Олійник, І. (2016). Завдання та зміст діяльності викладача вищого навчального закладу в концепції розвитку фізкультурної освіти в Україні. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 34-37. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1211
Section
Professional training of specialists in physical culture and sport