Активний туризм в Українських Карпатах, витоки становлення: історичний аспект

  • Василь Луцький

Abstract

У статті висвітлено витоки становлення й розвиток активного туризму в Українських Карпатах, охарактеризовано діяльність товариств “Чорногора”, “Плай”.

References

Арсенич П. Прикарпаття в житті Каменяра / П. Арсенич. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1996. – 80 с.

Вальо М. “Руська трійця” : її оточення, послідовники і дослідники / М. Вальо // Шашкевичіана. Вип. 1−2. – Львів ; Броди ; Вінніпег : [б. в.], 1996. – С. 26–32.

Думкович М. Туристична-крайова секція (1931−1934 рр.) / М. Думкович. – Л. : [б. в.], 1936. – С. 98−107.

Дзюба О. Гійом Левассер де Боплан. “Описи України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення війни” / О. Дзюба, О. Ігнатова. – К. : Наук. думка, 1990. – Т. 1. – 256 с. ; Т. 2. – 112 с.

Кирчів Р. Етнографічно-фольклористична діяльність “Руської Трійці” / Р. Кирчів. – К. : Наук. думка, 1990. – 338 с.

Козицький А. Краєзнавчо-туристичне товариство “Плай” (1924−1939 pp.) / А. Козицький // З історії вітчизняного туризму : зб. наук. ст. – К. : ФПУ, 1997. – С. 58–65.

Кузьмович О. Початок і розквіт Карпатського клюбу 1924-1984 pp. / О. Кузьмович. – Львів ; Мюнхен ; Нью-Йорк : [б. в.], 1989. – 96 с.

Луцький Я. Український краєзнавчо-туристичний рух у Галичині (1830−1939 рр.) / Я. Луцький. – 2-ге вид., доп. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 140 с.

Маланюк Т. Особливості використання наявних туристсько-краєзнавчих ресурсів Івано-Франківщини в організації виховної роботи дитячо-юнацького туризму / Т. Маланюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 76–80.

Нестерук Ю. З історії рекреаційного природокористування у Чорногорі та шляхи його оптимізації в сучасних умовах / Ю. Нестерук, І. Рожко // З історії вітчизняного туризму : зб. наук. ст. – К. : ФПУ, 1997. – С. 182−191.

Подорож в Українські Карпати : збірник / упоряд. М. Вальо. – Л. : Каменяр, 1993. – 270 с.

Січинський М. Чужинці про Україну / М. Січинський. – Л. : [б. в.], 1991. – 96 с.

Серкіз Я. Іван Гавришкевич – мандрівник і краєзнавець / Я. Серкіз // Розвиток туризму в Україні : зб. наук. ст. – К. : Слов’янський діалог, 1995. – С. 140–146.

Сварник І. Україна ХVІІ ст. очима іноземця / І. Сварник // Жовтень. – Л., 1983. – № 9. – С. 85.

Созанський І. З літературної спадщини Василя Ільницького / І. Созанський // Записки НТШ. – Т.LХVI. –Л.: [б. в.], 1905. – С. 1–59

Спортивний альманах. – Л. : [б. в.], 1933. – 164 с.

Франко П. Іван Франко зблизька / П. Франко // Іван Франко у спогадах сучасників. – Л. : [б. в.], 1956. – С. 309–316.
Published
2016-12-05
How to Cite
Луцький, В. (2016). Активний туризм в Українських Карпатах, витоки становлення: історичний аспект. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 12-16. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1205
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture