Пріоритети розвитку інституту фізичної культури та здоров’я в структурі Волинського національного університету імені Лесі Українки

  • Олександр Бичук

Abstract

У статті висвітлено основні аспекти підготовки фахівців із фізичного виховання й спорту в інституті фізичної культури та здоров’я. Визначено стратегічні пріоритети розвитку інституту в структурі Волинського національного університету імені Лесі Українки.

References

Вацеба О. Підготовка науково-педагогічних кадрів – важливий складник діяльності вищих навчальних закладів фізкультурного профілю / О. Вацеба, О. Куценко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 142–146.

Волинський державний університет імені Лесі Українки : 65 років : рекламно-презентаційний зб. –Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – 496 с.

Звіт ректорату Волинського державного університету імені Лесі Українки про роботу у 2007/2008 навчальному році. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 236 с.

Мороз М. С. Сторінки історії Інституту фізичної культури та здоров’я / М. С. Мороз, В. С. Добринський. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2002. – 20 с.
Published
2016-12-05
How to Cite
Бичук, О. (2016). Пріоритети розвитку інституту фізичної культури та здоров’я в структурі Волинського національного університету імені Лесі Українки. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(7), 3-7. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1203
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture

Most read articles by the same author(s)