Організація навчально-реабілітаційної роботи в спеціалізованих закладах освіти

  • Ірина Поташнюк

Abstract

У статті розглядається комплекс організаційних, науково-методичних, технологічних, кадрово-ресурсних, матеріальних умов, які забезпечують ефективність діяльності навчально-реабілітаційного центру.

References

Богданова Т. Г. Психолого-педагогеческая диагностика детей с отклонениями в развитии : специальная дошкольная педагогика и психология / Т. Г. Богданова. – М. : Владос, 2001. – 191 с.

Діти з особливими потребами : поради батькам / В. І. Бондар, В. І. Верзінь, Л. В. Борщевська та ін. ; за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка ; Ін-т спеціальної педагогіки АПН України. – К. : Наук. світ, 2004. – 228 с.

Закон України “Про основи соціального захисту інвалідів в Україні”. – К. : [б. в.], 2002. – 39 с.

Ілляшенко Т. Д. Аномальна дитина в школі. Міністерство освіти України, інститут системних досліджень освіти / Т. Д. Ілляшенко, Н. М. Стадненко та ін. – К. : [б. в.], 1995. – 118 с.

Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (школу-клас) України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку // Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. Вип. 2. – К. : [б. в.], 1994. – С. 14–36.

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 848 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”. – К. : [б. в.], 2004. – 11 с.

Радзієвський П. Актуальні проблеми організації навчального процесу фізичного виховання студентів із захворюваннями органів дихання / П. Радзієвський, Т. Диба, М. Радзієвська // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 3. – С. 125–128.
Published
2016-11-25
How to Cite
Поташнюк, І. (2016). Організація навчально-реабілітаційної роботи в спеціалізованих закладах освіти. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(5), 75-79. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1169
Section
Спортивна медицина, лікувальна фізична культура та фізична реабілітація

Most read articles by the same author(s)