Особливості мотивації до занять фізичними вправами в жінок, які тренуються в оздоровчих клубах

  • Олександр Митчик

Abstract

Проаналізовано, які показники фізичного стану хвилюють сучасних жінок зрілого віку, особливості мотивів та інтересів цих жінок до різних видів рухової активності.

References

Ворочихина И. А. Индивидуально-типологические основы методики водной аэробики для занимающихся фитнесом : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / И. А. Ворочихина. – Малаховка, 2006. –22 с.

Данилевич М. Вплив занять різними видами оздоровчої гімнастики на організм жінок / М. Данилевич, І. Грабовська, В. Іваночко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту. – 2003. – № 17. – С. 81–85.

Загальні основи теорії та методики фізичного виховання / за ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімп. л-ра, 2003. – 442 с.

Крендєлєва В. Фітнес як засіб оздоровлення жінок другого зрілого віку / В. Крендєлєва // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 155–159.

Паффенбаргер Р. С. Здоровый образ жизни / Р. С. Паффенбаргер, Э. Ольсен. – К. : Олимп. л-ра, 1999. – 236 с.

Сологубова С. В. Вплив занять фітнесом на рівень фізичного розвитку та стану організму жінок зрілого віку / С. В. Сологубова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту. – 2005. – № 14. – С. 57–64.

Хоулі Едвард Т. Оздоровчий фітнес / Т. Едвард Хоулі, Б. Дон Френкс. – К. : Олімп. л-ра, 2000. – 367 с.
Published
2016-11-25
How to Cite
Митчик, О. (2016). Особливості мотивації до занять фізичними вправами в жінок, які тренуються в оздоровчих клубах. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(5), 55-57. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1163
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)