Фізична культура як важливий чинник формування здорового способу життя молоді

  • Олена Захарчук

Abstract

У статті розкривається роль фізичної культури у формуванні здорового способу життя молоді в Україні, її вплив на фізичне здоров’я молоді. Акцентується увага на актуальних проблемах, із якими зіштовхується молодь у процесі організації та дотримання елементів здорового способу життя.

References

Барлакова Л. В. Оценка уровня физической подготовленности подростков Московского района г. Киева /Л. В. Барлакова, Т. М. Кондратова, Н. К. Стецак // Социально-философские и медодические аспекты массовой физической культуры и спорта : тез. докл. Респ. науч.-практ. конф. (г. Хмельницкий, 19−21 нояб. 1990 г.). – Киев : РАПО “Укрвузполиграф”, 1990. – С. 10−11.

Дэмин Д. Ф. Врачебный контроль при занятиях физической культурой / Д. Ф. Дэмин. – М.: Физкультура и спорт, 1994. – 123 с.

Інтеграція пізнавальної рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів : метод. посіб. для вчителів початкової шк. та фіз. культури, студ. та батьків / [О. Д. Дубогай, Б. П. Пангелов, Н. О. Фролова та ін.]. – К. : Оріяни, 2001. – 152 с.

Емец И. Физичиская культура в семьях трудящихся Луцка / И. Емец // Социально-философские и методические аспекты массовой физической культуры и спорта : тез. докл. Респ. науч.-практ. конф. (г. Хмельницкий, 19−21 нояб. 1990 г.). – Киев: РАПО “Укрвузполиграф”, 1990. – С. 128−129.

Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних проектів / [О. О. Яременкр, О. Р. Артюх, О. М Балакірева та ін.]. – К. : Держ. центр соціальних служб для молоді ; Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2002. – 123 с.

Поташнюк І. В. Школа сприяння здоров’я : теорія, практика, методи дослідження : навч. посіб. / І. В. Поташнюк. – Луцьк : Надстир’я, 2006. – 144 с.

Самчук О. Фізична активність як одна з умов формування здорового способу життя студентської молоді / О. Самчук, Н. Захожа // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві :зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 225–227.

Статистичний щорічник України за 1996 р. / Держ. к-т статистики України ; вип. за ред. О. Г. Осауленко. – К. : Укр. енцикл., 1997. – 618 с.

Україна спортивна в цифрах і коментарях / під заг. ред. управління фіз. виховання масового спорту Держкомспорту України. – К. : Держ. к-т України з питань фізичної культури і спорту, 2003. – 222 с.

Формування здорового способу життя молоді, стан, проблеми та перспективи : щорічна доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2002 р.). – К. : Держ. ін-т проблем молоді, 2003. – 250 с.
Published
2016-11-25
How to Cite
Захарчук, О. (2016). Фізична культура як важливий чинник формування здорового способу життя молоді. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(5), 43-46. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1160
Section
Physical culture, physical education of different age group population