Фізичний розвиток як один з узагальнюючих показників здоров’я молоді Донецького регіону

  • Нонна Добровольська
  • Людмила Середенко
  • Тамара Калиновська
  • Надія Гуржеєва
  • Світлана Шиншина

Abstract

Результати проведеного дослідження дали змогу виявити негативні тенденції у фізичному розвитку студентів вивченої популяції, зокрема вузькогрудості, що надалі може позначитися на функціонуванні кардіореспіраторної системи, зниженні рівня рухових можливостей організму, а також зменшенні резерву функції зовнішнього дихання й функціонування м’язової системи у віковій динаміці.

References

Довгань О. Фізичний розвиток студентів під впливом фізичних навантажень залежно від типу автономної нервової системи / О. Довгань, Л. Юр’єва, В. Трифонюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 75–77.

Лотопенко А. В. Приоритетные направления в решении проблем физической культуры молодежи / А. В. Лотопенко // Теория и практика физ. культуры. – 1998. – № 6. – С. 21–24.

Сіренко Р. Фізичне виховання як навчальна дисципліна, що формує знання про здоровий спосіб життя / Р. Сіренко // Проблеми формування здорового способу життя : Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 3–6.

Физическая культура и здоровье : учебник / под ред. В. В. Пономарёвой. – М. : ГОУ ВУНМЦ, 2001. – 325 с.
Published
2016-11-25
How to Cite
Добровольська, Н., Середенко, Л., Калиновська, Т., Гуржеєва, Н., & Шиншина, С. (2016). Фізичний розвиток як один з узагальнюючих показників здоров’я молоді Донецького регіону. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(5), 39-42. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1159
Section
Physical culture, physical education of different age group population