Обґрунтування пульсових навантажень “годин фізичної культури” в групах продовженого дня з урахуванням динаміки працездатності учнів 8−9 років

  • Андрій Гаврилюк

Abstract

У статті розкрито механізм урахування особливостей динаміки фізичної працездатності учнів молодшого шкільного віку під час проведення фізкультурних занять.

References

Адаптация учащихся к учебной и физической нагрузке / под ред. М. В. Антроповой, А. Г. Хрипковой. – М. : Педагогика, 1982. – С. 50.

Бондарев Д. Дозирование физических нагрузок при построении учебно-тренировочных программ студентов, занимающихся футболом / Д. Бондарев, В. Гальчинський // Актуальні проблеми розвитку руху “Спорт для всіх” у контексті європейської інтеграції України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Т. : [б. в.], 2004. – С. 293–295.

Вайнбаум Я. С. Гигиена физического воспитания / Я. С. Вайнбаум, В. И. Коваль, В. И. Родионова. – М. : ACADEMIA, 2003. – 240 с.

Ващенко О. М. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодшого школяра / [О. М. Ващенко, В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2003. – С. 4.

Гаврилюк А., Особливості тижневої динаміки фізичної працездатності молодших школярів у зимовий період року / А. Гаврилюк, Т. Гнітецька // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 49–51.

Круцевич Т. Ю. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей / Т. Ю. Круцевич, М. И. Воробьев. – К. : [б. и.], 2005. – С. 65–72.

Матвеев А. П. Экзамен по физической культуре / Матвеев А. П. – М. : [б. и.], 2003. – С. 40.

Нісімчук А. С. Педагогічні технології : навч. посіб. для вузів / [Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т., Смолюк І. О.]. – К. : Укр. енцикл., 1995. – 253 с.

Петрук Л. Втома і працездатність дітей молодшої школи : зб. наук. пр. “Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні” / Петрук Л. – Рівне : 2003. – Ч. І. – С. 204–207.

Поташнюк Р. З. Наукове обґрунтування системи гігієнічного виховання школярів : 14.02.01. – гігієна, медичні науки : автореф. дис. ... д-ра мед. наук / Р. З. Поташнюк. – К. : [б. в.], 1996. – 31 с.
Published
2016-11-25
How to Cite
Гаврилюк, А. (2016). Обґрунтування пульсових навантажень “годин фізичної культури” в групах продовженого дня з урахуванням динаміки працездатності учнів 8−9 років. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(5), 36-39. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1158
Section
Physical culture, physical education of different age group population