Про безпечну діяльність майбутніх фахівців із фізичної реабілітації в сучасних оздоровчих центрах

  • Оксана Владімірова

Abstract

У статті розглянуто умови роботи фахівців у сучасних оздоровчих центрах у різних зонах і кабінетах; зазначено, що відсутні рекомендації щодо проведення безпечних процедур як для клієнта, так і для фахівця з фізичної реабілітації; наголошено на необхідності складання рекомендацій харчування, яке є важливим фактором швидкого відновлення організму фахівця після роботи.

References

Бойчук Т. В. Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців фізичної реабілітації / Т. В. Бойчук, О. С. Левандовський // Науч.-практ. конф. “Физическая и физиотерапевтическая реабилитация.
Реабилитационные СПА-технологии”. − 2009. – С. 11–12.

Бойчук Т. Концептуальні засади становлення і розвитку спеціальності “Фізична реабілітація” в Україні / Т. Бойчук, М. Голубєва, О. Левандовський // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 3. – С. 11–16.

Еремушкин М. А. Основы мануальной техники массажа (теория и практика) / М. А. Еремушкин. – М. : 2004. – 104 с.

Єжов В. В. СПА-технології у відновлювальній медицині та курортології: стан та перспективи розвитку в Україні / В. В. Єжов, О. А. Гоженко, С. Н. Бучинський, І. Ф. Душкін. – Режим доступу : http://sankurort.ua/uk/4/22/31/

Психофизиологические основы профилактики перенапряжения / Ю. В. Мойкин, А. И. Киколов, В. И. Тхоревский и др., АМНСССР – М. : Медицина, 1987. – 256 с.

Равич Р. Новое поколение выбирает профилактику / Р. Равич // Семья и шк. – 1998. – № 3. – С. 32–34.

Руководство по физиологии труда / под ред. З. М. Золиной, Н. Ф. Измерова. – М. : Медицина, 1983. – 528 с.
Published
2016-11-25
How to Cite
Владімірова, О. (2016). Про безпечну діяльність майбутніх фахівців із фізичної реабілітації в сучасних оздоровчих центрах. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(5), 26-29. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1155
Section
Professional training of specialists in physical culture and sport