Оцінювання навчальних досягнень студентів на заняттях із фізичного виховання

  • Сергій Козіброцький

Abstract

Подано комплексний історико-методологічний аналіз змісту, форм та спрямованості системи оцінювання навчальних досягнень студентів на заняттях із фізичного виховання впродовж ХХ століття та охарактеризовано її специфіку.

References

Козіброцький С. П. Програмно-нормативні основи фізичного виховання студентів (історико-методологічний аналіз) : автореф. дис … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Львів. держ. ін-т фіз.

Вовк В. М. Пути совершенствования физического воспитания студентов / В. М. Вовк. – Луганск : Изд. ВУГУ, 2000. – 176 с.

Канішевський С. М. Науково-методичні та організаційні основи фізичного самовдосконалення студенства / С. М. Канішевський. – К. : ІЗМН, 1999. – 270 с.

Дубогай О. Тенденції розвитку оцінювання фізкультурно-оздоровчих досягнень студентів: інноваційний світовий досвід / О. Дубогай, М. Євтушок // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 99–104.

Нестеров В. Н. Нормативные основы физического воспитания студенческой молодежи / В. Н. Нестеров.– Минск : Виш. шк., 1980. – 95 с.

Шиян Б. М. Теорія фізичного виховання / Б. М. Шиян, В. Г. Папуша. – Т. : Збруч, 2000. – 183 с.
Published
2016-11-25
How to Cite
Козіброцький, С. (2016). Оцінювання навчальних досягнень студентів на заняттях із фізичного виховання. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(5), 18-21. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1153
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture