з досвіду діяльності заслуженого вчителя України Ярослава Степановича Дикого

  • Оксана Вацеба
  • Петро Мурашко

Abstract

У науковій роботі розглядається життєвий та творчий шлях Я. С. Дикого, специфіка проведення практичних занять й особливості його методичної роботи. У роботі містяться відгуки колег, учнівського активу та керівництва школи.

References

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б. М. Шиян. – Ч. 2. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2002. – 248 с.

Ареф’єв В. Г. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : навч. посіб. для студ. навч. закл. ІІ−IV рівнів акредитації / Валерій Ареф’єв, Геннадій Єдинак. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 384 с.

Кайдалова Л. Г. Професійна компетентність та імідж сучасного викладача / Л. Г. Кайдалова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х., 2009. – № 1. –С. 72–103.

Мруц И. Д. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня школьника / Иван Мруц. – Кишинев :НИФВиС, 2005. – 124 с.

Петунин О. В. Формирование профессионального мастерства учителя физкультуры : учеб. пособ. для студ. пед. ин-в по спец. № 2114. “Физическое воспитание” / О. В. Петунин. – М. : Просвещение, 1980. – 112 с.

Шандригось В. І. Використання комп’ютера у підготовці вчителя фізичної культури до уроку : метод. рек. на допомогу вчителям фізичної культури / Віктор Іванович Шандригось. − Т.: ТДПУ, 2002. – 120 с.

Хобзей П. К. Інформаційний вісник Львівського обласного управління Комітету з фізичного виховання МОіН України / Павло Кузьмович Хобзей, Ярослав Теодорович Гаврих. – Л. : [б. в.], 2008. – 24 с.
Published
2016-11-25
How to Cite
Вацеба, О., & Мурашко, П. (2016). з досвіду діяльності заслуженого вчителя України Ярослава Степановича Дикого. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(5), 3-10. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1148
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture