Вікова динаміка соматометричних показників дівчаток молодшого шкільного віку

  • Олександр Валькевич

Abstract

У статті представлено основні антропометричні характеристики тіла дівчаток молодшого шкільного віку. Визначено й проаналізовано динаміку їх зміни у віковому аспекті, темпи приросту ваги, росту, обсягу стегна та гомілки, довжини та ширини стопи в молодших школярів, ступені кореляційних зв’язків між досліджуваними показниками в кожному віці.

References

Боровиков В. П. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows / В. П. Боровиков, И. П. Боровиков. – М. : Информ.-изд. дом Филинь, 1997. – 608 с.

Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Круцевич Т. Ю. – Киев : Олимпийская. лит., 1999. – С. 2–100.

Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности /Ланда Б. Х. – М. : Советспорт, 2006. – 208 с.

Теория и методика физической культуры : учебник / [под ред. проф. Ю. Ф. Курамшина]. – М. : Сов.спорт, 2003. – 464 с.

Юрьев В. В. Рост и развитие ребенка / В. В. Юрьев., А. С. Симаходский, Н. Н. Воронович, М. М. Хомич. – СПб : Питер, 2003. – 272 с.
Published
2016-11-24
How to Cite
Валькевич, О. (2016). Вікова динаміка соматометричних показників дівчаток молодшого шкільного віку. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(12), 25-28. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1147
Section
Physical culture, physical education of different age group population