Теоретичні знання як фактор становлення професійно компетентних фахівців з оздоровчої аеробіки

  • Сергій Синиця

Abstract

У статті зроблено порівняльний аналіз сформованості професійних знань студенток на основі застосування експериментальної програми “Спортивно-педагогічне вдосконалення (оздоровча аеробіка)” і вже існуючої програми “Спортивно-педагогічне вдосконалення (аеробіка)”. Досліджується ефективність послідовності вивчення та засвоєння окремих тем курсу шляхом виконання студентками тестових завдань.

References

Вацеба О. Проблеми сучасної теорії фізичного виховання як науки і навчальної дисципліни / О. Вацеба, Ю. Петришин // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х. : [б. в.], 2001. – № 13. – С. 21–25.

Єгерський В. Психолого-педагогічні аспекти теоретичної підготовки та її місце у фізичному вихованні учнів середніх закладів освіти / В. Єзерський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.– Х.: [б. в.], 2002. – №25. – С.19–24.

Забора А. В. Особливості технології професійної підготовки учителя фізичної культури / А. В. Забора // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х. : [б. в.], 2003. – № 11. – С. 53–58.

Огниста К. М. Фахівці фізичного виховання та майбутні педагоги про компоненти особистої фізичної культури учнів молодших класів / К. М. Огниста // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичнлого виховання і спорту. – Х. : [б. в.], 2001. – № 14. – С. 30–34.

Синиця С. В. Оздоровча аеробіка. Спортивно-педагогічне вдосконалення : навч. посіб. / С. В. Синиця, Л. Є. Шестерова. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2010. – 260 с.

Синиця С. В. Спортивно-педагогічне вдосконалення (оздоровча аеробіка) : навч. прогр. / С. В. Синиця. – Полтава : [б. в.], 2008. – 64 с.

Словарь-справочник по педагогике / авт.-сост. В. А. Мижериков ; ред. П. И. Пидкасистой. – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 448 с
Published
2016-11-24
How to Cite
Синиця, С. (2016). Теоретичні знання як фактор становлення професійно компетентних фахівців з оздоровчої аеробіки. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(12), 21-24. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1146
Section
Professional training of specialists in physical culture and sport