Зростання толерантності до фізичного навантаження хворих на інтермітуючу бронхіальну астму

  • Ігор Григус

Abstract

Досліджено фізичну працездатність у 70 хворих на інтермітуючу бронхіальну астму (БА) під час загострення захворювання. Установлено зниження рівня толерантності до фізичного навантаження й 6- хвилинного крокового тесту, погіршення індексу Руф’є залежно від ступеня тяжкості БА. Визначено рівні рухових можливостей хворих за кожного ступеня тяжкості БА. Запропоновано модифіковані програми фізичної реабілітації за кожного ступеня тяжкості захворювання, які суттєво покращують фізичну працездатність хворих порівняно із застосуванням традиційних методів лікувальної фізичної культури та лише лікарських препаратів.

References

Григус І. М. Фізична реабілітація хворих на бронхіальну астму : монографія / Григус І. М. – Рівне :[б. в.], 2008. – 240 с.

Медицинская реабилитация: руководство. Т. ІІІ / [ред. В. М. Боголюбов]. – М. : [б. и.], 2007. – 584 с.

Порівняльні дані про розповсюдження хвороб органів дихання і медичну допомогу хворим на хвороби пульмонологічного і алергічного профілю в Україні за 2001–2009 рр. – Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http: // www.ifp.kiev.ua.

Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Пульмонологія” : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2007 р. № 128

Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Revised 2007. – Mode of access [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.ginasthma.org (last accessed 25 March 2008).
Published
2016-11-24
How to Cite
Григус, І. (2016). Зростання толерантності до фізичного навантаження хворих на інтермітуючу бронхіальну астму. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(12), 56-59. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1140
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation