Аналіз стану збереження здоров’я студентської молоді

  • Олена Сапожник

Abstract

У статті висвітлено стан збереження здоровʼя студентської молоді та проаналізовано чинники, які викликали низький рівень їх здоровʼя.

References

Аносов І. П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект : монографія / Аносов І. П. – К. : Твім інтер, 2003. – 200 с.

Белов В. И. Валеология: здоровье, молодость, красота, долголетие / В. И. Белов, Ф. Ф. Михайлович – М. : “Недра коммюникейшенс Лтд”, 1999. – 664 с.

Бухвал А. Стан здоровʼя студентів вищих навчальних закладів / А. Бухвал, О. Самчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – № 3 (7) – С. 52–55.

Окса М. М. Вивчення дисципліни загально педагогічної підготовки вчителя у педагогічних вузах України (1917–1991 рр.) / Окса М. М. – К. : ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1997. – 315 с.

Психология здоровья. / под ред. Г. С. Никифорова. – СПб: Питер, 2003, – 607 с.

Савчук С. До питання про оздоровчі технології фізичного виховання студентів / С. Савчук, А. Хомич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 2 (10). – С. 38–41.
Published
2016-11-24
How to Cite
Сапожник, О. (2016). Аналіз стану збереження здоров’я студентської молоді. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(12), 52-54. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1139
Section
Physical culture, physical education of different age group population