Основи формування культури здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів

  • Ірина Поташнюк

Abstract

На основі результатів проведених досліджень у навчальному закладі – школі сприяння здоров’ю розкривається зміст комплексу профілактичних заходів із формування культури здоров’я учнів. Увагу акцентовано на створенні гігієнічних умов навчального середовища, проведенні й створенні етапності моніторингу здоров’я, розширенні обсягу фізкультурно-оздоровчих заходів, формуванні в учнів практичних навичок свідомого контролю за особистим здоров’ям. Наведено дані про результативність упровадження комплексу профілактичних заходів.

References

Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова. – Ростов н/Д. : Феникс; Здоровье, 2000. – 243 с.

Коренєв М. М. Основні проблеми медичного забезпечення дітей та підлітків / М. М. Коренєв // Акт проблеми організації медичного забезпечення дітей та підлітків : матеріали наук. конф. – Х. : [б. в.], 2002. – С. 20–24.

Лук’янова О. М. Наукові основи профілактики та реабілітації порушень здоров’я у дітей /М. О. Лук’янова // Педіатрія, акушерство, гінекологія : матеріали наук.-практ. конф. “Профілактика і реабілітація найбільш поширених захворювань у дітей та удосконалення їх диспансеризації” (Київ, 26– 27 жовт. 2000 р.). – К. : [б. в.], 2003. – № 1 (395). – С. 53– 57.

Мельник Ю. В. Формування культури здоров’я учнів як важлива складова роботи практичного психолога / Ю. В. Мельник // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 2–3. – С. 126–132.

Мельник Ю. В. Організація здорового способу життя в школі та формування культури здоров’я учнів початкових класів : навч.-метод. посіб. для керівників навч. закл., учителів, вихователів, практ. психологів, соціальних працівників / Ю. В. Мельник, С. М. Свячена. – Х. : ХДПУ, 2002. – 210 с.

Поташнюк І. В. Школа сприяння здоров’ю: теорія, практика, методи дослідження : навч. посіб. / Поташнюк І. В. – Рівне ; Луцьк : Надстир’я, 2006. – 141 с.

Поташнюк І. В. Школа сприяння здоров’ю: досвід роботи, перспективи розвитку : навч. посіб. / І.В. Поташюк; за ред. Р. З. Поташнюк, І. В. Поташнюк. – Рівне ; Луцьк : Надстир’я, 2006. – 226 с.
Published
2016-11-24
How to Cite
Поташнюк, І. (2016). Основи формування культури здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(12), 49-52. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1138
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)