Психогігієнічні основи профілактики неврозів у спортсменів

  • Юрій Валецький
  • Омелян Петрик
  • Руслана Валецька

Abstract

У статті наголошено, що для охорони психічного здоров’я спортсменів важливе значення має дотримання психогігієни в процесі проведення тренування, правильна організація відпочинку, попередження психо- травмувальних ситуацій у процесі тренувань та спортивних змагань.

References

Бальсевич В. К. Физическая активность человека / В. К. Бальсевич, В. А. Запорожанов. – К. : Здоров’я, 1987. – 224 с.

Валецька Р. О. Основи валеології : підручник для вищих навчальних закладів / Валецька Р. О. – Луцьк :Медицина-здоров’я, 2007. – 347 с.

Загрядский В. П. Физические нагрузки современного человека / В. П. Загрядский, Э. К. Сулимо-Самуйло. – Л. : Наука, 1982. – 126 с.

Петрик. О. Деякі реакції серцево-судинної системи у плавців юнацького віку з інтенсивними тренуваннями / О. Петрик, Р. Валецька, Ю. Валецький // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Т. 3. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – С. 287–289.

Пирогова Е. А. Влияние физических упражнений на роботоспособность и здоровье человека / Е. А. Пирогова, Л. Я. Иващенко, Н. П. Стропко. – К. : Здоров’я, 1986. – 251 с.

Тихонова А. Я. Как сохранить и восстановить здоровье / Тихонова А. Я. – М. : Совет. спорт, 1994. –239 с.
Published
2016-11-11
How to Cite
Валецький, Ю., Петрик, О., & Валецька, Р. (2016). Психогігієнічні основи профілактики неврозів у спортсменів. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 101-104. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1066
Section
Olympic and professional sport

Most read articles by the same author(s)