Кількісні прогностичні критерії психофізіологічного контролю за функціональним станом юних п’ятиборців у контексті динаміки багаторічної підготовки

  • Василь Дрожжин

Abstract

У статті проаналізовано особливості психофізіологічних функцій у юних п’ятиборців у динаміці багаторічної підготовки, охарактеризовано кількісні прогностичні критерії психофізіологічного контролю за функціональним станом цих спортсменів, розроблені із використанням методу математичного моделювання. На підставі апробації отриманих критеріїв аргументовано їхню інформативність.

References

Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Волков Л. В. – К. : Олимп. лит., 2002. –294 с.

Дрожжин В. Ю. Комплексний контроль морфофункціональних характеристик у юних п’ятиборців на різних етапах багаторічної підготовки / В. Ю. Дрожжин // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. − 2007. – № 3. – С. 8–11.

Дрюков В. О. Комплексна психофізіологічна оцінка функціонального стану п’ятиборців високої кваліфікації / В. О. Дрюков, Г. В. Коробейніков, Ю. О. Павленко, В. Ю. Дрожжин, В. М. Глебов // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – К. : Наук. світ, 2005.– № 8−9. – С. 18–23.

Ильин Е. П. Психология физического воспитания : учеб. для ин-тов и ф-тов физ. культуры / Е. П. Ильин. –СПб. : Изд-во РГПУ им. Л. Герцена, 2000. – 486 с.

Коробейніков Г. В. Психофізіологічне забезпечення діагностики функціонального стану висококваліфікованих спортсменів / Г. В. Коробейніков, С. М. Бітко, Л. Д. Сакаль, Г. В. Россоха, І. В. Кулініч // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 53–60.

Макаренко Н. Формирование свойств нейродинамических функций у спортсменов / Н. Макаренко, В. Лизогуб, А. Безкопыльный // Наука в олимпийском спорте. – 2005. – № 2. – С. 80–86.

Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Матвеев Л. П. –К. : Олимп. лит., 1999. – 317 с.

Тихвинский С. Б. Детская спортивная медицина : руководство для врачей / С. Б. Тихвинский, С. В. Хрущев. – М. : Медицина. 1991. – 560 с.
Published
2016-11-11
How to Cite
Дрожжин, В. (2016). Кількісні прогностичні критерії психофізіологічного контролю за функціональним станом юних п’ятиборців у контексті динаміки багаторічної підготовки. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 98-101. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1065
Section
Olympic and professional sport