Реабілітація осіб похилого та літнього віку

  • Ірина Поташнюк

Abstract

У статті проаналізовано зміст проблеми надання психологічної, соціальної, медичної та фізичної допомоги особам похилого віку в геріатричному пансіонаті. Досліджено практичну організацію догляду за проживаючими особами, створення для них сприятливих умов життя, наближених до домашніх, та умови прийому престарілих громадян, активне сприяння їх адаптації в новому середовищі й житті колективу.

References

Лехан В. М. Система охорони здоров’я в Україні. Підсумки, проблеми, перспективи / Лехан В. М. – К. : Сфера, 2003. – 27 с.Мурза В. П. Психолого-фізична реабілітація / Мурза В. П. – К. : Олан, 2005. – 608 с.

Назар П. С. Загальний та спеціальний догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації / П. С. Назар, Л. Г. Шахліна. – К. : Медицина, 2006. – 130 с.

Павлова Н. Основні напрями та принципи оздоровчої фізичної культури / Н. Павлова, О. Зендик // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Т. 3. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – С. 110–114.

Розподіл постійного населення України за статтю та віком. Статичний збірник. – К. : Держ. комітет статистики України, 2007. – 416 с.
Published
2016-11-11
How to Cite
Поташнюк, І. (2016). Реабілітація осіб похилого та літнього віку. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 77-81. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1060
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation

Most read articles by the same author(s)