Фізичні вправи як засіб формування опорно-ресорних властивостей стопи дошкільнят

  • Алла Альошина
  • Ігор Бичук

Abstract

Аналіз порушень опорно-ресорних властивостей стопи засвідчує, що вони зазвичай виникають у зв’язку з відсутністю повноцінної системи профілактичних заходів. У статті висвітлено вплив фізичних вправ на різні системи організму дитини, обґрунтовано підбір вправ на заняттях із фізичного виховання для дошкільнят, розроблено комплекси фізичних вправ для профілактики плоскостопості в дітей старшого дошкільного віку. Комплекси включають десять вправ, які зміцнюють м’язи гомілки та стопи.

References

Бичук І. О. Біомеханічні характеристики стопи хлопчиків старшого дошкільного віку в сагітальній площині / І. О. Бичук, І. О. Деделюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – № 4 (8). – С. 15–18.

Блудиліна Л. А. Спеціальні вправи при плоскостопості / Л. А. Блудиліна // Старт. – 1988. – № 5. –C. 27–28.

Вільчковський Е. С. Організація рухового режиму дітей 5–10 років у закладах освіти / Вільчковський Е. С. –Запоріжжя : [б. в.], 2006. – 228 с.

Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навч. посіб. /Е. С. Вільчковський, О. І. Курок.– 2-ге вид., переробл. і допов.– Суми: Університет. кн., 2005.– 428 с.

Давыдов В. Ю. Влияние физических упражнений различной направленности на организм у детей дошкольного возраста / В. Ю. Давыдов // Физическое воспитание дошкольников : сб. науч. тр. – Волгоград : [б. и.], 1993. – С. 13–27.

Мурза В. П. Фізичні вправи у попередженні та лікуванні захворювань / В. П. Мурза // Медицинские проблемы физической культуры : республиканский межведомственный сб. – К. : [б. в.], 1993. – Вып. 12. – С. 3–6.

Сергиенко К. Н. Профилактика нарушений опорно-рессорной функции стопы детей 7−10 лет в процессе физического воспитания / К. Н. Сергиенко // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. // под ред. С. С. Ермакова. – Харьков : ХХПИ, 2003. – № 13. – С. 89–96.

Степаненкова Э. С. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка : учеб.-метод. пособие / Степаненкова Э. С. – М. : Академия, 2001. – 368 с.
Published
2016-11-11
How to Cite
Альошина, А., & Бичук, І. (2016). Фізичні вправи як засіб формування опорно-ресорних властивостей стопи дошкільнят. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 68-73. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1058
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation

Most read articles by the same author(s)