Особливості організації спортивно-масової роботи у вищому навчальному закладі

  • Олена Сініцина
  • Людмила Петрук

Abstract

У статті проаналізовано особливості організації спортивно-масової роботи у вищому навчальному закладі. Визначено основні положення організації та проведення діючої багатоступеневої системи спортивних змагань, таких як “Спартакіада студентського містечка” й “Комплексна універсіада вищого навчального закладу”. Висвітлено результати спортивно-масової діяльності та спортивні досягнення окремих студентів НУВГП.

References

Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта : учебник для студ. вузов физ. культури и ф-тов физ. воспитания высш. учеб. заведений / Волков Л. В. – Киев : Олимп. лит., 2002. – 296 с.

Карпюк І. Соціально-педагогічний аналіз системи фізичного виховання у вищому навчальному закладі / Ірина Карпюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. –Вип. 10. – Т. 3. – Л. : [б. в.], 2006. – С. 62–67.

Пангелова Н. Історико-теоретичний аналіз педагогічної практики використання спортивно-ігрових методів фізичного виховання у формуванні гармонійно розвиненої особистості / Наталія Пангелова // Наук. зап. Сер. : педагогіка. – Вип. 4. – Т. : [б. в.], 2004. – С. 12–16.

Положення про комплексну Універсіаду вищого навчального закладу Національного університету водного господарства.

Самчук О. Фізична активність як одна з умов формування здорового способу життя студентської молоді / О. Самчук, Н. Захожа // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Т. 2. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – С. 225–227.

Хлопенко В. Роль фізичної культури та спорту у поліпшенні соціальної активності студентської молоді /Василь Хлопенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. –Вип. 10. – Т. 3. – Л. : [б. в.], 2006. – С. 87–90.
Published
2016-11-11
How to Cite
Сініцина, О., & Петрук, Л. (2016). Особливості організації спортивно-масової роботи у вищому навчальному закладі. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 64-66. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1057
Section
Physical culture, physical education of different age group population